Nowa Dęba | Kursy i szkolenia UDTSzkolenia w zakresie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego:


Wymagania dla kursanta: • w dniu rozpoczęcia kursu skończone 18 lat (pełnoletność),

 • ukończona szkoła co najmniej podstawowa,

 • przed zakończeniem kursu zaświadczenie lek. medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora Urządzeń Transportu Bliskiego.Tematyka kursu: • przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny,

 • wiadomości związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych, maszynoznawstwo,

 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,

 • obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy),

 • bezpieczeństwo i higiena pracy, zasady bhp,

 • przeglądy konserwacyjne typowych usterek,

 • prowadzenie książki konserwacji i obsługi.Egzamin i certyfikat


Kurs konserwatora UDT składa się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Szkolenie na konserwatora kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje uprawnienia do napraw sprzętu w zakresie jego części mechanicznej (M) lub elektrycznej (E).

Szkolenia obejmują kategorie uprawnień: • podesty ruchome, podnośniki koszowe, podnośniki warsztatowe,

 • wózki widłowe (jezdniowe) niespecjalizowane oraz specjalizowane,

 • suwnice, wciągniki oraz wciągarki,

 • dźwigi i windy towarowo-osobowe,

 • żurawie samojezdne i żurawie przenośne HDS.Kurs obsługi wózków jezdniowych: • wózki jezdniowe naładowne,

 • wózki unoszące,

 • wózki podnośnikowe,

 • wózki ciągnikowe,

 • wózki specjalizowane (operator podnoszony wraz z ładunkiem).Wymagania dla kursanta: • w dniu rozpoczęcia kursu skończone 18 lat (pełnoletność),

 • ukończona szkoła co najmniej podstawowa,

 • przed zakończeniem kursu zaświadczenie lek. medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka,

 • brak wymogu posiadania prawa jazdy.Po kursie i zdaniu egzaminu otrzymasz: • zaświadczenie ukończenia kursu (istnieje także możliwość tłumaczenia na języki europejskie),

 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT danej kategorii (po zdaniu egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego),

 • uprawnienia wydawane przez firmę RADIIS obowiązują na wszystkie rodzaje zasilania ( benzynowe, elektryczne, gazowe ) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej w wózkach.Tematyka kursu: • wiadomości o dozorze technicznym,

 • ogólne wiadomości o żurawiach HDS,

 • podział na typy: przeładunkowe, przewoźne,

 • budowa żurawi,

 • obowiązki operatorów żurawi,

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,

 • zajęcia praktyczne na żurawiu HDS.Wymagania dla kursanta: • w dniu rozpoczęcia kursu skończone 18 lat (pełnoletność),

 • ukończona szkoła co najmniej podstawowa,

 • przed zakończeniem kursu zaświadczenie lek. medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora HDS.Egzamin i certyfikat


Aby otrzymać świadectwo potwierdzające uprawnienia, uczestnik kursu musi zaliczyć egzamin końcowy. Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne na drukach MEN, uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS).Na życzenie świadectwo kwalifikacyjne możemy wydać również w języku angielskim oraz niemieckim.

Szkolenia obejmują kategorie uprawnień: • żurawie: przenośne, stacjonarne, przewoźne.Tematyka kursu: • wiadomości o dozorze technicznym,

 • ogólne wiadomości o suwnicach,

 • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,

 • obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem pracy,

 • obowiązki operatora suwnic w trakcie pracy i po jej zakończeniu,

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,

 • zajęcia praktyczne na danym typie suwnic IIS lub IS.Wymagania dla kursanta: • w dniu rozpoczęcia kursu skończone 18 lat (pełnoletność),

 • ukończona szkoła co najmniej podstawowa,

 • przed zakończeniem kursu zaświadczenie lek. medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.Egzamin i certyfikat


Szkolenie kandydatów do obsługi odbywa się w formie kursu. Kurs na operatora suwnicy składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenia obejmują kategorie uprawnień: • operator suwnicy ogólnego przeznaczenia

 • operator suwnicy ogólnego i specjalnego przeznaczeniaTematyka kursu: • wiadomości o dozorze technicznym,

 • ogólne wiadomości o podestach ruchomych,

 • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,

 • obowiązki operatora podestów ruchomych przed rozpoczęciem pracy,

 • obowiązki operatora podestów ruchomych w trakcie pracy i po jej zakończeniu,

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,

 • zajęcia praktyczne na danym typie podestów IP.Wymagania dla kursanta: • w dniu rozpoczęcia kursu skończone 18 lat (pełnoletność),

 • ukończona szkoła co najmniej podstawowa,

 • przed zakończeniem kursu zaświadczenie lek. medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.Egzamin i certyfikat


Szkolenie kandydatów do obsługi podestów ruchomych odbywa się w formie kursu. Kurs na operatora podestów IP składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenia obejmują kategorie uprawnień: • podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe)


Co zyskasz po kursie?


Zapraszamy na kurs obsługi / konserwacji urządzeń podlegających dozorowi UDT. Prowadzimy szkolenia dla prywatnych grup oraz firm na terenie całego kraju. Posiadamy bogate doświadczenie dzięki czemu gwarantujemy dobre przygotowanie i wysoką zdawalność egzaminów.

Pamiętaj! Uprawnienia z zakresu koserwacji / obsługi urządzeń takich jak: wózki jezdniowe (widłowe), suwnice, żurawie (HDS) oraz podesty to uprawnienia cenione w zakładach przemysłowych w całej UE.
Radiis S.C. to firma działająca na terenie całego Kraju. Prowadzimy szkolenia dla prywatnych grup zorganizowanych, oraz firm i zakładów na terenie całego kraju, lub w naszym ośrodku CKS w Nisku k. Stalowej Woli.

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia poza ośrodkiem stacjonarnym jest posiadanie przez zamawiającego odpowiedniego urządzenia lub uzgodnienie dostarczenia urządzenia przez CKS Radiis.

Terminy szkoleń:


Szkolenia z dojazdem do firm / instytucji:
Terminy oraz cennik szkoleń dla firm ustalane są indywidualnie w uzgodnieniu z klientem.
Szkolenia organizowane w CKS Radiis:
Szkolenia rozpoczynamy co dwa tygodnie w środy lub czwartki.
Egzaminy UDT organizowane są w poniedziałki.


Przykłady realizowanych przez nasz szkoleń:


   Egzamin suwnice
   prowadzimy-specjalizowane-szkolenia-na-terenie-zakladow-przemyslowych
   tanie-i-profesjonalne-szkolenia-operatorow-suwnic
  Jak szkolenia to tylko pod okiem doświadczonych instruktorów.
 Praktyczna nauka zawodu spawacza.


   
   
   
   

[podpis-jednacz]

Szukasz pracy? Zobacz nasze aktualne oferty: