Szkolenie z Układów bezpieczeństwa

Szkolenie z Układów bezpieczeństwa

w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”
współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020