Szkolenia biznesowe

 

Efektywna komunikacja w biznesie – współpraca i osiąganie celówIlustracja szkoleń
Cel edukacyjny: komunikacja jest obszarem, który występuje u każdej osoby niezależnie od funkcji jaką pełni. Komunikujemy się absolutnie wszyscy, nawet milcząc. Założenia programowe warsztatu zakładają w szczególności zagadnienia dotyczące środowiska biznesowego na linii szef-pracownik-współpracownik-klient.


Wartości lidera  i ich wpływ na skuteczne zarządzanie zespołem. Warsztat kompetencji menedżerskich
Cel edukacyjny :  warsztat skoncentrowany jest na doskonaleniu i rozwoju kompetencji menedżerskich oraz zwiększeniu świadomości nowoczesnej roli menedżera.
Podstawowym obszarem w zarządzanym zespole jest wypracowanie:
– współodpowiedzialności w osiąganiu celów,
– komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartości i lojalności,
– umiejętności analizy podejmowanych działań, obserwacji i wniosków.


Zarządzanie czasem – skuteczny plan i realizacja zadań
Cel edukacyjny: nabycie praktycznych umiejętności planowania i organizacji czasu pracy, określania priorytetów, zarządzania własnym czasem, umiejętności pracy pod presją czasu, likwidacji czynników zakłócających pracę.


Zarządzanie stresem i emocjami – stres jako katalizator zaangażowania lub hamulec aktywności
Cel edukacyjny: warsztat skierowany jest do osób, które czują, że stres jest naturalną cechą towarzyszącą każdemu – nie zniknie  i chcą:
•    nauczyć się pracy z nim w taki sposób, żeby wykorzystać drzemiący w nim potencjał,
•    zamienić stres negatywny i paraliżujący na aktywne działanie,
•    wzmocnić odporność psychiczną.


REKRUTACYJNE KNOW-HOW – proces rekrutacji od A do Z
Cel edukacyjny: dla osób uczestniczących w programie mają być realnym wsparciem edukacyjnym rozwijającym umiejętności rekrutera. Bazują na aktualnej wiedzy w stosunku do wciąż zmieniającego się rynku pracy.


Poziom I – TECHNIKI SPRZEDAŻY – sprzedaż B2B
Cel edukacyjny: po warsztacie zdobędziesz wiedzę z zakresu:
•    wykorzystywania narzędzi sprzedażowych,
•    świadomości funkcjonowania procesu sprzedaży,
•    wpływu emocji na proces sprzedaży i relacje z klientami,
•    organizacji pracy handlowca pod kątem procesu sprzedaży.


Poziom II – Rozwój kompetencji sprzedażowych – wpływ na efektywność działu handlowego 
Cel edukacyjny: po warsztacie zdobędziesz wiedzę w zakresie:
•    koniecznych kompetencji na stanowiskach sprzedażowych,
•    świadomości, które kompetencje wymagają rozwoju.


ilustracja