Kurs ADR podstawowy w Stalowej Woli

Podstawowy kurs ADR wykonuje się w celu uzyskania uprawnień do transportowania wszelkich materiałów niebezpiecznych. Jest on absolutnie niezbędny, ponieważ świadczy o posiadaniu właściwych kwalifikacji. Kurs ten został stworzony w oparciu o międzynarodową konwencję ADR. Aby uzyskać takie uprawnienia, obowiązkowe jest odbycie odpowiedniego szkolenia, a także zdanie egzaminu końcowego. Po ukończeniu kursu ADR możesz przystąpić do pracy przy przewozach materiałów niebezpiecznych. Szkolenie ma na celu przekazanie kierowcom wiedzy, która dotyczy bezpiecznej jazdy z towarami, mogącymi stwarzać zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także i życia – nie tylko kierowców, ale również innych uczestników ruchu.

Jakie kryteria muszą spełniać osoby, które chcą zapisać się na podstawowe szkolenie ADR?

 • Każdy, kto chce ubiegać się o uprawnienia ADR, musi mieć ukończone 21 lat.
 • Kolejnym kryterium jest posiadanie prawa jazdy kategorii B, C lub C+E.
 • Ostatnim, najważniejszym kryterium, jest spełnienie wymagania Ustawy o transporcie drogowym, a także Ustawy o ruchu drogowym.

Jaki zakres tematyczny obejmuje podstawowe szkolenie ADR w Stalowej Woli?

Szkolenie ADR obejmuje bardzo różnorodną tematykę. Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia, które będą omawiane podczas kursu.

 • Wyjaśnienia, dlaczego zabronione jest wspólne transportowanie niektórych określonych grup towarów niebezpiecznych.
 • Wyjaśnienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością administracyjną, karną oraz cywilną.
 • Przedstawienie zasad postępowania oraz zachowania środków bezpieczeństwa, jeśli wystąpiłyby określone zagrożenia.
 • Omówienie wszystkich obowiązków kierowcy, który przewozi materiały niebezpieczne.
 • Przedstawienie najważniejszych typów zagrożeń w tej pracy.
 • Omówienie ogólnych wymagań związanych z przewozem materiałów ADR.
 • Określenia zasad postępowania w razie wypadku, jeśli na pace znajdują się materiały niebezpieczne.
 • Podstawy pierwszej pomocy.

Podstawowe szkolenie ADR obejmuje co najmniej 24 godziny lekcyjne (po 45 minut), a jego zwieńczeniem jest egzamin państwowy, po którym uzyskasz odpowiednie uprawnienia.

 Jak wygląda egzamin po kursie podstawowym ADR?

Po kursie podstawowym ADR możesz przystąpić do egzaminu państwowego, który ma formę pisemnego testu. Składa się on z 30 pytań. Na udzielenie odpowiedzi każdy zdający dostaje godzinę zegarową. Aby zdać egzamin, musisz udzielić 2/3 poprawnych odpowiedzi.

Jeśli posiadasz uprawnienia zdobyte po podstawowym kursie ADR, Twoje szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy znacznie się zwiększają – zarówno w Polsce, jak i poza nią. Sprawdź naszą ofertę i już dziś zrób kurs ADR blisko domu – podstawowe kursy ADR w Stalowej Woli już teraz są w zasięgu Twojej ręki!

Skontaktuj się z nami!