Centrum szkolenioweSzkolenia w zakresie spawalnictwa:

 • kursy spawania: elektrodą otuloną 111, MAG 135/138, MIG 131, drutem proszkowym 136, TIG 141, gazowe 311. Szkolenia prowadzone są we wszystkich spawanych materiałach: stali niestopowej (tzw. czarnej), stali stopowej (nierdzewnej), aluminium i jego stopach. Szkolimy na wszystkich poziomach zaawansowania: moduł I - spoiny pachwinowe blach, moduł II - spawanie doczołowe blach i rur, moduł III - spawanie doczołowe rur. Po kursie wydawane są książeczka spawacza, certyfikat spawacza wydany przez Instytut Spawalnictwa, TUV Rheinland, lub UDT Cert,
 • kursy doszkalające w zakresie spawalnictwa mające na celu zdobycie konkretnych umiejętności np. spawanie blach o grubości powyżej 20mm lub metody łączone jak np. spawanie rur metodą łączoną TIG 141 (przetop) + MAG 135 (lico) oraz wydanie niezbędnych uprawnień,
 • kursy operatorów urządzeń do cięcia: plazmowego, tlenowego, tlenowego i plazmowego, automatycznego cięcia plazmowego,
 • kursy obsługi i budowy palników acetylenowo-tlenowych oraz tlenowych wraz z przygotowaniem BHP,
 • weryfikacja uprawnień spawalniczych (odnowienie uprawnień) w metodach elektrodą otuloną 111, MAG 135/138, MIG 131, drutem proszkowym 136, TIG 141, gazowe 311. Weryfikacje prowadzone są we wszystkich spawanych materiałach: stali niestopowej (tzw. czarnej), stali stopowej (nierdzewnej), aluminium i jego stopach.
 • organizacja praktycznych testów spawania na zlecenie firm zewnętrznych,
 • uzyskanie uprawnień spawalniczych zgodnych z dyrektywą ciśnieniową wraz z egzaminem i uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.Szkolenia w zakresie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego:

 • kursy obsługi / konserwacji wózków widłowych a w tym: wózki jezdniowe, wózki jezdniowe naładowne, wózki unoszące, wózki podnośnikowe, wózki ciągnikowe, wózki specjalizowane (operator podnoszony wraz z ładunkiem),
 • kurs z zakresu obsługi / konserwacji żurawi przenośnych (HDS),
 • kurs operatora / konserwatora podestów ruchomych: operator podestów ruchomych samojezdnych (kat. I P), operator podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych (kat. I P),
 • kurs operatora / konserwatora suwnic z poziomu roboczego IIS oraz obsługi suwnic sterowanych z kabiny IS.Szkolenia elektryczne i energetyczne SEP:

Oferujemy szkolenia mające na celu uzyskanie uprawnień w zakresie:
 • Uprawnienia elektryczne SEP G1 (grupa 1 – pkt. 1-10),
 • Uprawnienia energetyczne SEP G2 (grupa 2 – pkt. 1-10),
 • Uprawnienia gazowe SEP G3 (grupa 3 – pkt. 1-10)
Kursy SEP organizowane są dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia tzw. SEP G1, G2 i G3.
Szkolenia SEP G1, G2 i G3 pozwalają na nabycie uprawnień przez eksploatujących i dozorujących urządzenia i sieci energetyczne, cieplne oraz gazowe.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat

Organizacja szkolenia:
Czas trwania: 1 dzień wykładu i egzamin przed Komisją Państwową


kurs cnc

Kurs operatora CNC dla wymagających:

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) - 80 godz.
Kurs uprawnia do pracy w zawodzie:
 • Operator frezarek sterowanych numerycznie,
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • Technolog programista i ustawiacz,
 • Operator tokarek sterowanych numerycznie, • Ustawiacz – operator tokarek sterowanych numerycznie,
 • Ustawiacz – operator frezarek sterowanych numerycznie,
 • Ustawiacz – operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

 • W zakresie BHP oferujemy:

  • szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia,
  • oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych,
  • metodykę instruktażu stanowiskowego,
  • analizę przyczyn wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa,
  • audit wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP w firmie,
  • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji BHP,
  • opracowywanie dokumentacji HACCP,
  • doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikacji ISO,
  • doradztwo w zakresie przepisów BHP i prawa pracy,
  • kursy pierwszej pomocy,
  • doradztwo kadrowe.

  W zakresie ppoż. oferujemy:

  • szkolenia ppoż,
  • doradztwo w zakresie ppoż,
  • naprawę i konserwację gaśnic i agregatów gaśniczych,
  • napełnianie gaśnic i agregatów gaśniczych,
  • legalizację gaśnic, agregatów gaśniczych i zbiorników wysokociśnieniowych,
  • pomoc w doprowadzaniu obiektów do odbioru przez PSP,
  • projektowanie i wykonawstwo instalacji oddymiania i ostrzegania pożarowego;
  • wykonawstwo i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego,
  • wykonawstwo i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych;
  • próby ciśnieniowe węży spawalniczych;
  • sprzedaż sprzętu ppoż, gaśnic, znaków ppoż.
  Terminy szkoleń, cennik oraz więcej informacji o szkoleniu BHP

  Nie znalazłeś szkolenia którego szukasz?

  Organizujemy szkolenia zamknięte dostosowując program do potrzeb klienta. Możemy zorganizować szkolenie z zagadnieniami dokładnie wg wytycznych, lub pomóc Ci określić jakie zagadnienia powinny znaleźć się w programie by szkolenie spełniło Twoje oczekiwania.
  Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.


  Szukasz pracy? Zobacz nasze aktualne oferty:  Informacja o szkoleniu: