Centrum szkoleniowe


Szkolenia w zakresie spawalnictwa:


 • kursy spawania: elektrodą otuloną 111, MAG 135/138, MIG 131, drutem proszkowym 136, TIG 141, gazowe 311. Szkolenia prowadzone są we wszystkich spawanych materiałach: stali niestopowej (tzw. czarnej), stali stopowej (nierdzewnej), aluminium i jego stopach. Szkolimy na wszystkich poziomach zaawansowania: moduł I - spoiny pachwinowe blach, moduł II - spawanie doczołowe blach i rur, moduł III - spawanie doczołowe rur. Po kursie wydawane są książeczka spawacza, certyfikat spawacza wydany przez Instytut Spawalnictwa, TUV Rheinland, lub UDT Cert,

 • kursy doszkalające w zakresie spawalnictwa mające na celu zdobycie konkretnych umiejętności np. spawanie blach o grubości powyżej 20mm lub metody łączone jak np. spawanie rur metodą łączoną TIG 141 (przetop) + MAG 135 (lico) oraz wydanie niezbędnych uprawnień,


 • kursy operatorów urządzeń do cięcia: plazmowego, tlenowego, tlenowego i plazmowego, automatycznego cięcia plazmowego,

 • kursy obsługi i budowy palników acetylenowo-tlenowych oraz tlenowych wraz z przygotowaniem BHP,

 • weryfikacja uprawnień spawalniczych (odnowienie uprawnień) w metodach elektrodą otuloną 111, MAG 135/138, MIG 131, drutem proszkowym 136, TIG 141, gazowe 311. Weryfikacje prowadzone są we wszystkich spawanych materiałach: stali niestopowej (tzw. czarnej), stali stopowej (nierdzewnej), aluminium i jego stopach.

 • organizacja praktycznych testów spawania na zlecenie firm zewnętrznych,

 • uzyskanie uprawnień spawalniczych zgodnych z dyrektywą ciśnieniową wraz z egzaminem i uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.
Szkolenia w zakresie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego:


 • kursy obsługi / konserwacji wózków widłowych a w tym: wózki jezdniowe, wózki jezdniowe naładowne, wózki unoszące, wózki podnośnikowe, wózki ciągnikowe, wózki specjalizowane (operator podnoszony wraz z ładunkiem),

 • kurs z zakresu obsługi / konserwacji żurawi przenośnych (HDS),


 • kurs operatora / konserwatora podestów ruchomych: operator podestów ruchomych samojezdnych (kat. I P), operator podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych (kat. I P),

 • kurs operatora / konserwatora suwnic z poziomu roboczego IIS oraz obsługi suwnic sterowanych z kabiny IS.Szkolenia elektryczne i energetyczne SEP:

Oferujemy szkolenia mające na celu uzyskanie uprawnień w zakresie:

 • Uprawnienia elektryczne SEP G1 (grupa 1 – pkt. 1-10),

 • Uprawnienia energetyczne SEP G2 (grupa 2 – pkt. 1-10),

 • Uprawnienia gazowe SEP G3 (grupa 3 – pkt. 1-10)


Kursy SEP organizowane są dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia tzw. SEP G1, G2 i G3.
Szkolenia SEP G1, G2 i G3 pozwalają na nabycie uprawnień przez eksploatujących i dozorujących urządzenia i sieci energetyczne, cieplne oraz gazowe.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat
Organizacja szkolenia:
Czas trwania: 1 dzień wykładu i egzamin przed Komisją Państwową


kurs cnc

Kurs operatora CNC dla wymagających:

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) - 80 godz.
Kurs uprawnia do pracy w zawodzie:

 • Operator frezarek sterowanych numerycznie,

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie,

 • Technolog programista i ustawiacz,

 • Operator tokarek sterowanych numerycznie,

 

 • Ustawiacz – operator tokarek sterowanych numerycznie,

 • Ustawiacz – operator frezarek sterowanych numerycznie,

 • Ustawiacz – operator obrabiarek sterowanych numerycznie.


W zakresie BHP oferujemy: • szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia,

 • oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych,

 • metodykę instruktażu stanowiskowego,

 • analizę przyczyn wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa,

 • audit wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP w firmie,

 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • prowadzenie pełnej dokumentacji BHP,

 • opracowywanie dokumentacji HACCP,

 • doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikacji ISO,

 • doradztwo w zakresie przepisów BHP i prawa pracy,

 • kursy pierwszej pomocy,

 • doradztwo kadrowe.

W zakresie ppoż. oferujemy: • szkolenia ppoż,

 • doradztwo w zakresie ppoż,

 • naprawę i konserwację gaśnic i agregatów gaśniczych,

 • napełnianie gaśnic i agregatów gaśniczych,

 • legalizację gaśnic, agregatów gaśniczych i zbiorników wysokociśnieniowych,

 • pomoc w doprowadzaniu obiektów do odbioru przez PSP,

 • projektowanie i wykonawstwo instalacji oddymiania i ostrzegania pożarowego;

 • wykonawstwo i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego,

 • wykonawstwo i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych;

 • próby ciśnieniowe węży spawalniczych;

 • sprzedaż sprzętu ppoż, gaśnic, znaków ppoż.

Terminy szkoleń, cennik oraz więcej informacji o szkoleniu BHP

 

Nie znalazłeś szkolenia którego szukasz?


Organizujemy szkolenia zamknięte dostosowując program do potrzeb klienta. Możemy zorganizować szkolenie z zagadnieniami dokładnie wg wytycznych, lub pomóc Ci określić jakie zagadnienia powinny znaleźć się w programie by szkolenie spełniło Twoje oczekiwania.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Szukasz pracy? Zobacz nasze aktualne oferty: 

Informacja o szkoleniu: