15 pytań na Egzamin UDT na Wózki Widłowe

W związku z częstymi pytaniami o możliwe pytania na egzaminie przed komisją UDT publikujemy najczęściej występujące pytania egzaminacyjne. Są to tylko przykłady możliwych pytań. Głęboko wierzymy że prezentowane pytania wraz z odpowiedziami okażą się przydatne podczas przygotowań do egzaminu. Zapraszamy do lektury.

1. Wymień podstawowe akty prawne dotyczące Urzędu Dozoru Technicznego:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 w sprawie warunków technicznych dozoru techn. w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lutego 2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (zgodnie z tym wózki widłowe wymagają uprawnionej obsługi i konserwacji. Wymagania te obowiązują od 25 września 2003 (konserwator musi mieć uprawnienia).

2. Wymień czynności operatora dotyczące codziennej kontroli przed rozpoczęciem pracy.

Należy dokonać przeglądu stanu technicznego wózka. Szczegółowe działania określa producent sprzętu w Instrukcji obsługi wózka. Należy szczególna uwagę zwrócić na:

 • czy występują jakiekolwiek przecieki zewnętrzne lub wewnętrzne?
 • należy zwrócić uwagę na stan : opon; wideł – zużycie, występujące pęknięcia; zatrzaski; nożycowość oraz stan łańcucha w mechaniźmie podnoszenia.
 • stan układu hydraulicznego (czy nie ma przecieków na złączach, przewodach, itp.)
 • sprawdzić oświetlenie, sygnał dźwiękowy, światło hamowania.

Po wykonaniu tych czynności kierowca, czyli operator wpisem w książeczkę UTB akceptuje jego sprawność i od tego momentu bierze odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

3. Wymień formy dozoru technicznego.

 • pełny – polega na sprawdzaniu w toku wytwarzania wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytworzenia urządzenia, przeprowadza badania typu urządzeń produkowanych seryjnie oraz wykonaniu badań sprawdzających zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją i warunkami dozoru. W toku eksploatacji polega na przeprowadzaniu badania odbiorczego (badanie urządzenia w warunkach gotowości do pracy), technicznych badań okresowych i badań doraźnych (eksploatacyjnych, kontrolnych, powypadkowych, poawaryjnych i in. wynikających z bieżących potrzeb) oraz sprawdzaniu zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenie techniczne.
 • ograniczony – polega na sprawdzaniu w toku wytwarzania wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytworzenia urządzenia, przeprowadza badania typu urządzeń produkowanych seryjnie oraz wykonaniu badań sprawdzających zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją i warunkami dozoru. W toku eksploatacji obejmuje przeprowadzanie badania odbiorczego (badanie urządzenia w warunkach gotowości do pracy) badań doraźnych (eksploatacyjnych, kontrolnych, powypadkowych, poawaryjnych i in.) oraz sprawdzanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenie.
 • uproszczony – polega na sprawdzeniu czy wszystkie dokumenty urządzenia są zgodne z przepisami. Urządzenia objęte dozorem ograniczonym nie wymagają zgłoszenia do UDT, nie nie podlegają obowiązkowi wykonywania badań technicznych, ale eksploatujący urządzenie powinien zapewnić konserwację wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

5. Co to jest stateczność wózka.

Stateczność jest to zdolność wózka do zachowania położenia równowagi podczas pracy. na stateczność wpływa ma masa ładunku, odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł i wysokość na którą podnosimy ładunek. NIGDY nie wolno przewozić ładunku, którego masa przekracza dopuszczalną wartość dla danego wózka, ponieważ może to spowodować utracenie stateczności a w efekcie przewrócenie wózka.

6. Wymień czynniki mające decydujący wpływ na stateczność wózka podnośnikowego.

 • pochylenie terenu,
 • stan ogumienia oraz ciśnienie w oponach,
 • sposób zamocowania oraz ułożenia ładunku (położenie środka ciężkości),
 • stan drogi po której porusza się wózek widłowy,
 • sprawność techniczna wózka widłowego,
 • technika jazdy wózkiem oraz indywidualne umiejętności operatora.

7. Czy operator wózka widłowego może wjechać wózkiem na drogę publiczna? 

Aby poruszać się wózkiem widłowy po drodze publicznej należy posiadać zezwolenie na prowadzenie wózka oraz prawo jazdy kat. B. Wózek widłowy (urządzenie UTB) musi odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

8. Wymień dopuszczalne prędkości jazdy wózkiem po hali produkcyjnej, w pomieszczeniach oraz na terenie zakładu.

Max. prędkość jaką można rozwinąć to 25 km/h. Prędkość należy dostosować do warunków w trasie.

 • max. 3 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności i tam gdzie przebywają ludzie.
 • max. 6 km/h w halach magazynowych,
 • max. 12 km/h w pobliżu budynków i hal produkcyjnych,
 • max. 18 km/h na długich i prostych odcinkach.

9. Wymień zasady obowiązujące podczas jazdy wózkiem widłowym bez ładunku.

 • należy poruszać się z prędkością bezpieczną oraz dostosowaną to lokalnych warunków,
 • należy unieść widły na wysokość około 30 cm,
 • należy pochylić maszt w kierunku operatora.

10. Co to jest nożycowość wideł?

Nożycowość – odległość pomiędzy górnymi płaszczyznami wideł zmierzona na końcach wideł.

11. Wymień podstawowe zespoły wózka jezdniowego napędzanego.

 • układy hydrauliczne osprzętu roboczego,
 • kabina oraz elementy sterujące i sygnalizujące,
 • rama,
 • układ jezdny (koła, mosty półosie),
 • układ kierowniczy,
 • układ hamulcowy,
 • układ napędowy (silnik, zespoły przenoszące napęd).

12. Wymień terminy przeglądów konserwacyjnych dla wózków jezdniowych.

 • wózki kierowane – konserwacja nie rzadziej niż co 30 dni,
 • wózki prowadzone dyszlowe – konserwacja nie rzadziej niż co 60 dni.

Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych należy dostosować do zapisów producenta w dokumentacji technicznej urządzenia.

13. Wymień terminy przeglądów konserwacyjnych oraz terminy badań dozorowych dla wózków podnośnikowych, kierowanych oraz podestowych.

 • badania UDT – należy przeprowadzać nie rzadziej niż co rok,
 • przeglądy konserwacyjne – nie rzadziej niż co 30 dni.

Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych należy dostosować do zapisów producenta w dokumentacji technicznej urządzenia.

14. Co to jest udźwig nominalny?

Udźwig nominalny jest to dopuszczalna masa ładunku jaką przewidział producent urządzenia jaką może podnieść wózek stojąc na poziomym podłożu, przy pionowo ustawionym maszcie mechanizmu podnoszenia na wysokość nominalną. Udźwig wyrażany jest w kilogramach [kg].

15. Kto może zostać operatorem (kierowcą) wózka jezdniowego?

 • osoba która ukończyła 18 lat
 • osoba która ukończyła kurs obsługi wózków jezdniowych, posiadające potwierdzenie pozytywnego zaliczenia egzaminu państwowego,
 • osoba która z danym zakładzie, po odpowiednim przeszkoleniu, otrzymała pisemne zezwolenie kierownika do kierowania wózkiem jezdniowym.

Przykłady realizowanych przez nasz szkoleń:


   Egzamin suwnice
   prowadzimy-specjalizowane-szkolenia-na-terenie-zakladow-przemyslowych
   tanie-i-profesjonalne-szkolenia-operatorow-suwnic
  Jak szkolenia to tylko pod okiem doświadczonych instruktorów.
 Praktyczna nauka zawodu spawacza.


   
   
   
   

 

Informacja o szkoleniu:


Szukasz pracy? Zobacz nasze aktualne oferty: