Kurs ADR podstawowy w Sandomierzu

Transport  materiałów uznawanych powszechnie za niebezpieczne wymaga od kierowcy specjalnych uprawnień. W tym celu wykonuje się podstawowy kurs ADR, dzięki któremu można nabyć odpowiednie kwalifikacje. Podstawowy kurs ADR stworzony został w oparciu o międzynarodową koncepcję ADR. W celu uzyskania takich uprawnień, należy nie tylko odbyć obowiązkowe szkolenie, ale również zdać egzamin.

Podstawowy kurs ADR w Sandomierzu

Uprawnienia, które zdobędziesz uczestnicząc w kursie, umożliwią Ci znalezienie pracy związanej z przewozem materiałów niebezpiecznych. Celem szkolenia, które organizuje nasza firma, jest przekazanie przyszłym kierowcom jak najdokładniejszych informacji dotyczących materiałów mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet i życia. Przed przystąpieniem do pracy jako kierowca, należy najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Kryteria, które muszą zostać spełnione, jeśli chcesz wziąć udział w podstawowym szkoleniu ADR

  • Każdy przyszły kierowca materiałów niebezpiecznych musi mieć co najmniej 21 lat.
  • Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C, B lub C+E.
  • Każdy, kto chce ubiegać się o uprawnienia, musi spełniać wymagania zawarte w Ustawie o ruchu drogowym oraz Ustawie o transporcie drogowym.

Kurs ADR w Sandomierzu – zakres tematyczny

Tematyka szkolenia ADR, które organizujemy, jest bardzo różnorodna. W zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu wchodzą m.in.:

  1. Podstawy pierwszej pomocy.
  2. Zasady postępowania podczas ewentualnego wypadku.
  3. Zasady zapobiegania i zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia.
  4. Wyjaśnianie zagadnień, które związane są z odpowiedzialnością karną, cywilną oraz administracyjną.
  5. Aktualne, ogólne wymagania przy pracy z materiałami niebezpiecznymi.
  6. Najważniejsze typy zagrożeń podczas pracy.
  7. Obowiązki kierowcy pracującego z materiałami niebezpiecznymi.

Szkolenie podstawowe ADR obejmuje przynajmniej 24 godziny lekcyjne (24×45 minut). Po ukończeniu kursu odbywa się egzamin państwowy, dzięki któremu uzyskasz wymagane uprawnienia.

Jak wygląda egzamin po podstawowym kursie ADR?

Egzamin taki składa się z 30 pytań i ma formę testu pisemnego. Warto zaznaczyć także, że jest to egzamin państwowy. Czas, jaki masz na udzielenie odpowiedzi, to 60 minut. Aby zaliczyć egzamin i uzyskać uprawnienia, należy udzielić 2/3 poprawnych odpowiedzi.

Podstawowe kursy ADR w Sandomierzu są w zasięgu Twojej ręki. Dzięki nim łatwo i szybko zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje. Jeśli się wahasz, skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i postaramy się rozwiać wątpliwości.

Skontaktuj się z nami!