Uprawnienia energetyczne i elektryczne SEP w Rzeszowie


Szkolenia elektryczne i energetyczne SEP:


Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1:
1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 2:
1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW ora instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 3:
1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśn.. nie wyższym niz 0,5 Mpa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt1-9

Oferujemy szkolenia mające na celu uzyskanie uprawnień w zakresie:

  • Uprawnienia elektryczne SEP G1 (grupa 1 – pkt. 1-10),

  • Uprawnienia energetyczne SEP G2 (grupa 2 – pkt. 1-10),

  • Uprawnienia gazowe SEP G3 (grupa 3 – pkt. 1-10)


Kursy SEP organizowane są dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia tzw. SEP G1, G2 i G3.
Szkolenia SEP G1, G2 i G3 pozwalają na nabycie uprawnień przez eksploatujących i dozorujących urządzenia i sieci energetyczne, cieplne oraz gazowe.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat
Organizacja szkolenia:
Czas trwania: 1 dzień wykładu i egzamin przed Komisją Państwową

Terminy szkoleń:


Szkolenia z dojazdem do firm / instytucji:
Terminy oraz cennik szkoleń dla firm ustalane są indywidualnie w uzgodnieniu z klientem.
Szkolenia organizowane w CKS Radiis:
Szkolenia organizujemy co dwa tygodnie we wtorki.

Koszt szkolenia / egzaminu:


Koszt szkolenia:
Szkolenie w zakresie Eksploatacji lub Dozoru

Koszt egzaminu:
Koszt egzaminu w zakresie Eksploatacji lub Dozoru.

Aktualna wysokość opłat do ustalenia w biurze RADIIS

- zakładka  KONTAKT
 

Nie znalazłeś szkolenia którego szukasz?


Organizujemy szkolenia zamknięte dostosowując program do potrzeb klienta. Możemy zorganizować szkolenie z zagadnieniami dokładnie wg wytycznych, lub pomóc Ci określić jakie zagadnienia powinny znaleźć się w programie by szkolenie spełniło Twoje oczekiwania.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.
[podpis-jednacz]

Szukasz pracy? Zobacz nasze aktualne oferty:


 

Jesteśmy nowoczesną firmą, która przeprowadza specjalistyczne szkolenia, umożliwiające zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, wystarczających, by zdać egzamin przed Komisją Państwową. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, a we wszystkich naszych działaniach kierujemy się profesjonalizmem.

Warto mieć świadomość, że uprawnienia elektryczne i energetyczne SEP oferowane klientom z Rzeszowa są niezbędne, by rozpocząć pracę w wielu firmach. Nawet doświadczeni specjaliści od lat pracujący w swoim zawodzie, muszą aktualizować swoją wiedzę oraz odnawiać uprawnienia co 5 lat. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami, którzy zlecają nam przygotowanie grupowych szkoleń SEP dla swoich pracowników. Za każdym razem dbamy o to, by szkolenie odbywało się w przyjaznej atmosferze. Przekazujemy uczestnikom niezbędną wiedzę, walcząc z przekonaniem, że zdobycie uprawnień SEP to tylko żmudna konieczność.

Przekazywana przez nas wiedza jest przystępna, dlatego klienci najczęściej nie mają żadnych problemów ze zdaniem egzaminu państwowego na uprawnienia elektryczne i energetyczne. Warto zapisać się na kurs SEP, by jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Jesteśmy elastyczni i otwarci na propozycje. Jeżeli zależy Ci na przeprowadzeniu szkolenia dla wszystkich Twoich pracowników, to skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.