Kurs cięcia plazmowego w Rzeszowie

Kurs cięcia plazmowego w Rzeszowie zapewni Ci nie tylko profesjonalny certyfikat, pozwalający na rozpoczęcie pracy w zawodzie, lecz przede wszystkim bogate doświadczenie i rozwój umiejętności.

Cięcie plazmowe jest procesem cięcia stali za pomocą łuku plazmowego. Plazma to gaz będący mieszaniną jonów, elektronów i cząstek obojętnych. Często nazywana jest też czwartym stanem skupienia, najprościej określić ją zjonizowanym gazem. Plazma przewodzi prąd elektryczny, a jej opór, w przeciwieństwie do reszty metali, maleje ze wzrostem temperatury. Bardzo popularnym i pożytecznym wykorzystaniem plazmy, jest zastosowanie jej do cięcia plazmowego, którego naukę oferujemy.

Na czym polega kurs cięcia plazmowego?

Cięcie plazmą polega na topieniu metalu, a następnie wyrzucaniu go ze szczeliny cięcia. Dzieje się tak za pomocą wytworzonego łuku plazmowego, który jarzy się między elektrodą a materiałem mającym ulec przecięciu. Plazmowy łuk elektryczny działa pod wpływem dużej energii kinetycznej. Jak można wywnioskować, główną rolę podczas tego procesu odgrywa temperatura, dlatego cięcie nazywane jest też termicznym. Cięcie plazmowe można podzielić na dwie kategorie: ręczne lub prowadzone w sposób mechaniczny. Metoda ta stosowana jest do obróbki aluminium, stali nierdzewnej oraz czarnej.

Zalety cięcia plazmowego

Kurs cięcia plazmowego w Rzeszowie zapewni Ci stabilną pozycję na rynku pracy, ponieważ metoda ta jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych, jeśli chodzi o procesy cięcia termicznego stali wysokostopowych. Wśród jej zalet można wyróżnić:

  • szybkość cięcia, w porównaniu do przecinarek innego rodzaju, plazmowa wiedzie niekwestionowany prym,
  • niższe koszty eksploatacyjne,
  • przecinanie materiałów o większych grubościach,
  • niewielka szczelina cięcia, dzięki czemu mniej ingeruje się w poddawany obróbce materiał, nie zostaje on zmarnowany,
  • duża precyzja, możliwość dokładnego wycinania według wzoru,
  • wysoka wydajność,
  • możliwość cięcia w pionie i ukosowania,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wady cięcia plazmowego

Opisywana nowoczesna technologia cięcia plazmowego posiada też kilka wad. Jako pierwszą z nich należy wymienić wysokie promieniowanie UV, przed którym należy zabezpieczać się, nosząc specjalistyczną odzież roboczą. Warto wiedzieć też, że cięcie plazmowe generuje duży hałas. Mimo kilku minusów, metoda cięcia plazmowego staje się coraz bardziej popularna i coraz częściej wykorzystywana – z tego względu wzięcie udziału w kursie jest pierwszym krokiem na drodze ku znalezieniu satysfakcjonującej pracy.

Skontaktuj się z nami!