Jednostki notyfikujące


TÜV Rheinland Polska to jednostka certyfikująca na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie.

Dzięki połączeniu tradycji, wysoko wykwalifikowanej kadry oraz nieustannego rozwoju technologii TÜV Rheinland Polska jest jednym z liderów rynku usług certyfikacyjnych i badawczych.

Domeną  TÜV Rheinland jest certyfikacja wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu, audyty, inspekcje, weryfikacje, opiniowanie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu grupy TÜV Rheinland, polski oddział oferuje szeroką gamę usług dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki.

Atest TÜV Rheinland dla firmy RADIIS S.C.:

Opis działalności TÜV Rheinland: Polska

Obecnie TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. zatrudnia ponad 100 pracowników w oddziałach na terenie całego kraju. Specjaliści różnych branż, od przemysłu ciężkiego, po przemysł spożywczy, zajmują się badaniem produktów i technologii pod kątem jakości i bezpieczeństwa. Certyfikacja wyrobów, technologii, systemów i personelu to zakres usług firmy.

Strona internetowa:  www.tuv.com/pl – TÜV Rheinland Polska


Instytut Spawalnictwa jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej (numer identyfikacyjny: 1405), działającą w sferze badania i certyfikowania wyrobów, systemów oraz personelu, świadczącą usługi dla potrzeb oznaczania produktów znakiem CE przez producentów krajowych i zagranicznych.

Instytut pełni obecnie rolę Polskiego Spawalniczego Centrum Doskonałości.

Zakres prowadzonych kursów i szkoleń w dziedzinie spawalnictwa

  • szkolenie według wymagań Międzynarodowej/Europejskiej Federacji Spawalniczej;
  • kursy i szkolenia w dziedzinie spawalnictwa – specjalistyczne kursy na poziomie średnim i inżynierskim;
  • kursy personelu badawczego z zakresu badań nieniszczących wg. PN-EN-473;
  • szkolenie i egzaminowanie spawaczy i operatorów.

Atest Instytutu Spawalnictwa dla firmy RADIIS S.C.:

Atest IS

Opis działalności Instytutu Spawalnictwa w Gliwcach:

Prowadzenie badań, doradztwa i ekspertyz w dziedzinie technologii spawania, zgrzewania, lutowania, cięcia, nagrzewania indukcyjnego i dziedzin pokrewnych. Szkolenia, certyfikacja wyrobów, systemów jakości, personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących. Specjalistyczne urządzenia spawalnicze, np.: stabilizator wibracyjny, nagrzewnica indukcyjna, urządzenia do cięcia plazmowego, mikrozgrzewarki, układy sterowania itp. Specjalistyczne materiały do lutowania i spawania, komputerowe programy dla spawalnictwa, informacja naukowo-techniczna, Punkt Informacji Normalizacyjnej.

Strona internetowa:  www.is.gliwice.pl – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach


 

Informacja o szkoleniu: