Kurs HDS UDT w Rzeszowie

Jesteśmy firmą, która od wielu lat zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń skierowanych do wszystkich grup zawodowych. Najczęściej z naszych usług korzystają jednak firmy techniczne, remontowe, budowlane, zakłady produkcyjne i inne. Oferujemy zarówno usługi jednorazowe, jak i regularną współpracę.

Kurs HDS UDT w Rzeszowie

HDS to hydrauliczny dźwig samochodowy, który wykorzystuje się w transporcie drogowym. Służy on do załadunku oraz przewozu towarów ciężkich. Aby móc kierować takimi pojazdami, kierowca musi posiadać specjalistyczne uprawnienia. W tym celu należy ukończyć kurs HDS zwieńczony egzaminem państwowym. Kurs ten przygotowuje kandydata na operatora do pracy praktycznie z każdym żurawiem przenośnym. Z takimi uprawnieniami Twoje szanse na znalezienie dobrej, dobrze płatnej pracy kilkukrotnie wzrosną.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat na operatora żurawi? 

Jest wiele wymagań, jakie są stawiane przed przyszłym operatorem żurawia. Najważniejsze z nich to:

  • ukończenie co najmniej 18 lat,
  • posiadanie minimum wykształcenia podstawowego,
  • udokumentowany brak przeciwwskazań do wykonywania tej pracy; w tym celu należy udać się po zaświadczenie lekarskie.

Czego dowiesz się na szkoleniu?

Program każdego kursu HDS tworzony jest w oparciu o bazę wymagań Urzędu Dozoru Technicznego, a także na podstawie aktualnych przepisów prawnych. Program naszych zajęć obejmuje m.in.:

  • bezpieczeństwo i higienę pracy operatora żurawi,
  • budowę hydraulicznych dźwigów samochodowych,
  • obowiązki operatora sprzętu,
  • informacje dotyczące dozoru technicznego,
  • podstawowe informacje dotyczące eksploatacji sprzętu,
  • zajęcia praktyczne.

Nasi kursanci otrzymują niezbędne materiały służące do nauki oraz wykaz zagadnień, jakie pojawiają się na egzaminie państwowym.

Jaki jest cel szkolenia HDS w Rzeszowie?

Celem tego szkolenia jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Zdany egzamin upoważnia bowiem do obsługi HDS, czyli hydraulicznych dźwigów samochodowych. Nasz ośrodek szkoleniowy stawia na najwyższą jakość kształcenia. Z profesjonalną kadrą o bogatym doświadczeniu zawodowym, uczestnictwo w kursie będzie prawdziwą przyjemnością.

Każde szkolenie kończy się egzaminem. Składa się on z 15 pytań. Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu, należy odpowiedzieć poprawnie na 11 z nich.

Wszystkich tych, którzy są zainteresowani posiadaniem uprawnień na HDS, zapraszamy do zapisów. Dla nas liczy się przede wszystkim wysoka jakość, dlatego zatrudniamy wyłącznie kompetentnych szkoleniowców, którzy potrafią przekazać wiedzę kursantom.

Skontaktuj się z nami!