Kurs ADR cysterny w Sandomierzu

Każdy, kto zastanawia się nad podjęciem pracy w transporcie materiałów niebezpiecznych w cysternach, musi ukończyć odpowiednie szkolenie. Właśnie z myślą o takich kierowcach powstał kurs ADR na cysterny w Sandomierzu. Jeśli zatem chcesz poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, a posiadasz już podstawowy kurs ADR, trafiłeś idealnie.

Dla kogo przeznaczony jest specjalistyczny kurs ADR na cysterny? 

Tak, jak w każdym przypadku, aby móc przystąpić do kursu, musisz spełnić kilka warunków.

  • Najważniejszym z nich jest ukończenie 21. roku życia.
  • Drugim, równie ważnym warunkiem, jest posiadanie prawa jazdy kategorii B, C lub C+E.
  • Trzecim istotnym warunkiem jest ukończenie szkolenia podstawowego ADR.

Celem specjalistycznego kursu ADR na cysterny w Sandomierzu jest przygotowanie kierowców do pełnienia wszelkich obowiązków zawodowych oraz wyjaśnienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z przewozem niebezpiecznych materiałów w cysternach. Jednym z głównych celów szkolenia jest także przekazanie wiedzy, która pozwoli podjąć czynności zapobiegawcze, omówienie istniejących zagrożeń, a także niezbędnych działań w sytuacji wypadkowej.

Jaki jest zakres tematyczny, który podejmujemy podczas szkolenia?

  • Głównym celem szkolenia jest omówienie przepisów. Szczególny nacisk kładziemy na przepisy dotyczące użytkowania pojazdów, a także dopuszczenia pojazdów do ruchu, odpowiedniego oznakowania naklejkami oraz tablicami.
  • Omawiamy funkcjonowanie pojazdów na drodze, które przewożą materiały niebezpieczne.
  • Przedstawiamy szczególne wymagania, jakie dotyczą cystern.
  • Omawiamy zasady związane z opróżnianiem oraz napełnianiem cystern.
  • Powtarzamy niektóre wiadomości ze szkolenia podstawowego ADR.

Kurs specjalistyczny ADR na cysterny w Sandomierzu trwa co najmniej 16 godzin lekcyjnych (16×45 minut).

Jak wygląda egzamin po kursie specjalistycznym ADR na cysterny?

Każdy, kto ukończy kurs specjalistyczny ADR na cysterny, musi przystąpić do egzaminu państwowego, który jest niezbędny, aby uzyskać uprawnienia. Ma on formę testu pisemnego i składa się z 18 pytań. Czas, jaki dostają zdający, to 40 minut. Egzamin jest zaliczony, jeżeli zdający udzieli nie mniej niż 12 poprawnych odpowiedzi. W razie niepowodzenia egzamin można powtórzyć, jednak poprawa musi się odbyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęto kurs.

Jeśli i Ty chcesz poszerzyć swoje kompetencje i zyskać lepiej płatną pracę, skorzystaj z naszej oferty i sprawdź, jak wyglądają szkolenia specjalistycznie ADR w Sandomierzu. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami!