Warsztaty dziennikarstwa radiowego

Warsztaty dziennikarstwa radiowego

realizowane w ramach projektu pn.: „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” przeprowadzone w radiu Fara