Szkolenia BHP i PPOŻ

W zakresie BHP oferujemy:

 • szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia,
 • oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych,
 • metodykę instruktażu stanowiskowego,
 • analizę przyczyn wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa,
 • audit wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP w firmie,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji BHP,
 • opracowywanie dokumentacji HACCP,
 • doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikacji ISO,
 • doradztwo w zakresie przepisów BHP i prawa pracy,
 • kursy pierwszej pomocy,
 • doradztwo kadrowe.

W zakresie ppoż. oferujemy:

 • szkolenia ppoż,
 • doradztwo w zakresie ppoż,
 • naprawę i konserwację gaśnic i agregatów gaśniczych,
 • napełnianie gaśnic i agregatów gaśniczych,
 • legalizację gaśnic, agregatów gaśniczych i zbiorników wysokociśnieniowych,
 • pomoc w doprowadzaniu obiektów do odbioru przez PSP,
 • projektowanie i wykonawstwo instalacji oddymiania i ostrzegania pożarowego;
 • wykonawstwo i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego,
 • wykonawstwo i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych;
 • próby ciśnieniowe węży spawalniczych;
 • sprzedaż sprzętu ppoż, gaśnic, znaków ppoż.

Szkolenia prowadzimy na indywidualne zlecenie Klienta w sali wykładowej lub w siedzibie firmy zlecającej a także w formie e-learningu.
Na życzenie klienta mamy możliwość organizowania spotkań o tematyce BHP przy okazji wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych, konferencji, seminariów i innych okresowych spotkań branżowych.

Pragniemy zaznaczyć, iż istnieje możliwość podpisania stałych umów o współpracę.

 


Informacja o szkoleniu:


 

Szukasz pracy? Zobacz nasze aktualne oferty: