Szkolenia BHP i PPOŻ

W zakresie BHP oferujemy: • szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia,

 • oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych,

 • metodykę instruktażu stanowiskowego,

 • analizę przyczyn wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa,

 • audit wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP w firmie,

 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • prowadzenie pełnej dokumentacji BHP,

 • opracowywanie dokumentacji HACCP,

 • doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikacji ISO,

 • doradztwo w zakresie przepisów BHP i prawa pracy,

 • kursy pierwszej pomocy,

 • doradztwo kadrowe.

W zakresie ppoż. oferujemy: • szkolenia ppoż,

 • doradztwo w zakresie ppoż,

 • naprawę i konserwację gaśnic i agregatów gaśniczych,

 • napełnianie gaśnic i agregatów gaśniczych,

 • legalizację gaśnic, agregatów gaśniczych i zbiorników wysokociśnieniowych,

 • pomoc w doprowadzaniu obiektów do odbioru przez PSP,

 • projektowanie i wykonawstwo instalacji oddymiania i ostrzegania pożarowego;

 • wykonawstwo i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego,

 • wykonawstwo i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych;

 • próby ciśnieniowe węży spawalniczych;

 • sprzedaż sprzętu ppoż, gaśnic, znaków ppoż.


Szkolenia prowadzimy na indywidualne zlecenie Klienta w sali wykładowej lub w siedzibie firmy zlecającej a także w formie e-learningu.
Na życzenie klienta mamy możliwość organizowania spotkań o tematyce BHP przy okazji wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych, konferencji, seminariów i innych okresowych spotkań branżowych.

Pragniemy zaznaczyć, iż istnieje możliwość podpisania stałych umów o współpracę.

 

 

Informacja o szkoleniu:


 

Szukasz pracy? Zobacz nasze aktualne oferty: