Logo RADIIS

Poniższe Warunki Udostępnienia Logotypu (dalej: WUL) określają zasady korzystania z Logotypu RADIIS (dalej: Logotyp) których właścicielem jest Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS E. Kądziołka, M. Ogonowska S.C. z siedzibą w Nisku, ul. Sandomierska 40, 37–400 Nisko, NIP 631-265-73-68 (dalej: RADIIS) dla Partnerów biznesowych (dalej: Partnerzy)

  • Logotyp może być wykorzystywany na wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz edukacyjnych, związanych wyłącznie z promocją usług i towarów RADIIS na:  plakatach – ulotkach – banerach – publikacjach – stronach internetowych – reklamach – wszelkich materiałach reklamowych ( w tym gadżetach i prezentacjach) .
  • Logotyp RADIIS może zostać udostępniony bezpłatnie wszystkim zainteresowanym partnerom biznesowym. Zainteresowani powinni zwrócić się do RADIIS z prośbą o udostępnienie logotypu, informując o planowanych formach wykorzystania logotypu. Po otrzymaniu zgłoszenia RADIIS przesyła zainteresowanym logotyp w wersji elektronicznej w obowiązującej wersji kolorystycznej. W przypadku materiałów wielko formatowych (duże plakaty, billboardy, bannery) RADIIS ma możliwość przesłania wersji wektorowej.
  • Wykorzystywanie Logotypu RADIIS na materiałach, związanych z innymi celami czy zadaniami jest zabronione.
  • Partner otrzymując logotyp RADIIS tym samym zobowiązuje się do przestrzegania WUL.
  • Dokonywanie zmian w Logotypie (dotyczących wyglądu, kształtu, koloru, itp.), wpływających na integralność i spójność Logotypu jest zabronione.
  • Partner nie może udostępnić Logotypu osobom (podmiotom) trzecim.
  • W przypadku użycia Logotypu w innym celu, niezgodnym z powyższymi zasadami, RADIIS może odebrać prawo do używania logotypu i ogłosić fakt odebrania prawa danemu Partnerowi.
  • Osobą odpowiedzialną za udostępnianie i weryfikowanie wykorzystania logotypu jest Krzysztof Jednacz, dyrektor techniczny w RADIIS.