Jak wygląda kurs HDS?

Ta metoda transportu dużych i ciężkich ładunków staje się coraz popularniejsza, co z jasnych względów wiąże się z większym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych operatorów pojazdów z HDS. Hydrauliczny Dźwig Samochodowy może podnieść ciężar o wadze do nawet kilkunastu ton. Wykorzystywany jest przy przenoszeniu wielkogabarytowych ładunków w branży budowlanej, spedycyjnej czy też w tartakach. Jak więc zdobyć uprawnienia na operowanie przenośnym żurawiem?

Kurs HDS – przebieg i zagadnienia

Typowe szkolenie na operatora żurawi przenośnych składa się łącznie z około 30 godzin lekcyjnych, na których przyswajana jest wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne. Podczas kursu uczestnicy muszą poznać budowę pojazdu z HDS i podstawy jego obsługi, prawa i obowiązki operatora, przepisy BHP i zasady postępowania w niebezpiecznych sytuacjach. Muszą także dowiedzieć się, jak określić stan techniczny dźwigu hydraulicznego i w jakich sytuacjach mogą odmówić operowania nim. Z kolei zajęcia praktyczne obejmują naukę różnych manewrów z użyciem żurawia, takich jak na przykład podnoszenie i przenoszenie ładunku oraz racjonalne jego używanie.

Co jest potrzebne do szkolenia?

Przed chętnymi na podjęcie kursu stawiane są trzy wymogi: ukończony 18. rok życia, minimum podstawowe wykształcenie oraz brak przeciwwskazań lekarskich co do operowania HDS. Szkolenia dla większych grup często organizowane są przez pracodawców, którym zależy na podnoszeniu kwalifikacji swojej kadry. Na kursy zapisują się również kierowcy podsiadający prawo jazdy kategorii C, ponieważ to właśnie na takich pojazdach ciężarowych najczęściej montowane są żurawie.

Egzamin na operatora

Sam kurs nie daje uprawnień do operowania HDS – te uzyskuje się dopiero po pozytywnym zakończeniu egzaminu przeprowadzanego przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. Podobnie jak szkolenie, egzamin również podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas pierwszej z nich kandydat musi odpowiedzieć na 15 pytań dotyczących budowy pojazdu z dźwigiem, zasad jego bezpiecznego użytkowania oraz BHP. Podczas praktycznej części sprawdzane są zaś umiejętności operowania dźwigiem. Uprawnienia ważne są przez 10 lat. By je przedłużyć, należy złożyć odpowiedni wniosek.