Lean management | zarządzanie produkcją

Lean Manufacturing i Lean Management – doskonalenie produkcji i usług

RADIIS oferuje doskonalenie procesów biznesowych w oparciu o koncepcję zarządzania Lean Management w sektorze usług i produkcji. Nasi eksperci skutecznie realizują projekty doradcze oraz programy doskonalenia kaizen. Współpracujemy z wybitnymi ekspertami oraz wspieramy organizacje realizujące wewnętrzne programy lean Six Sigma.

Jaki jest cel wdrażania Lean?

Współczesne przedsiębiorstwa aby się rozwijać muszą nieustannie zmieniać się i dostosowywać się do ciągłych zmian na rynku, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności finansowej. Ponieważ każda firma generuje koszty – a części nie da się wyeliminować, jednak można spróbować je obniżyć. Podstawowe pytanie brzmi jak je ograniczyć, aby odnieść sukces i zysk?

Skuteczną metodą jest zastosowanie koncepcji Lean Management (tzw. szczupłe zarządzanie). Ogólnie mówiąc Lean jest to dążenie do maksymalnego wyszczuplenia przedsiębiorstwa obszarze zarządzania, produkcji i administracji.

Rozumiane jest przez to np. ciągłe obniżanie kosztów, dążenie do wzrostu jakości, optymalizacja procesów produkcyjnych, zdobywanie nowych klientów.

Lean Management jest nowatorską koncepcją zarządzania, szczególnie wykorzystywaną w procesie restrukturyzacji. Koncepcja Lean narodziła się w Japonii i stanowi prawdopodobnie najpopularniejszą z filozofii zarządzania.

Nowatorstwo koncepcji Lean polega na ograniczeniu zużycia wszystkiego, co potrzebne w procesie produkcyjnym, dając w efekcie produkt, który odpowiada w większym stopniu oczekiwaniom klientów i który wytworzony został po dużo niższych kosztach niż produkt wytworzony w systemie tradycyjnej masowej produkcji.

Lean management – ile trwa wdrożenie?

Porównując wdrażanie Lean do leczenia chorego pacjenta przez lekarza można stwierdzić iż w sytuacji gdy pacjent stosuje wskazówki lekarza, przyjmuje regularnie leki oraz stanowczo zmienia swój tryb życia w rezultacie zapobiega nawrotom choroby. Ta prosta analogia idealnie opisuje sposób i czas potrzebny do wdrażania narzędzi i metod z zakresu Lean Management.

Celem wdrożenia metodologii Lean jest bowiem „uzdrowienie” przedsiębiorstwa i przywrócenie utraconej sprawności. Niestety jak doświadczenie pokazuje bez aktywnego udziału i zaangażowania „pacjenta” wszystkie starania są bezsensowne. Wdrażanie koncepcji Lean polega na metodzie małych kroków (etapów). Jest to konieczne ze względu na płynność zmian oraz pozwala zauważyć pierwsze efekty wdrożenia już od rozpoczęcia pierwszych etapów. Jednym z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zadań podczas „uzdrawiania” jest zmiana mentalności i nastawienia pracowników przedsiębiorstwa. Należy nieustannie zachęcać osoby tworzące przedsiębiorstwo do rozwoju i wskazania korzyści z samodoskonalenia.
[podpis-jednacz]