Więcej niż biznes


Cykl spotkań: Więcej niż biznes

„WIĘCEJ NIŻ BIZNES” to cykl spotkań dla biznesu organizowany wspólnie z firmą szkoleniową MyWay.

Cel spotkań:

– stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy służącej rozwojowi własnemu i prowadzonej firmy poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
– stworzenie przestrzeni do nawiązywania relacji i kontaktów biznesowych z obecnymi i przyszłymi przedsiębiorcami oraz kadrą zarządzającą.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

„Budowanie i zarządzanie zespołem” (warsztat)

Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników w obrębie obszaru „Budowanie
i zarządzanie zespołem”. Spotkanie będzie miało charakter moderowanej dyskusji z elementami zadań
o charakterze pracy warsztatowej.

Cena szkolenia:

Koszt udziału to symboliczne 30zł;

w cenie m.in:
– kawa oraz herbata,
– poczęstunek,
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia wydawane jest zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Termin i miejsce:

11 grudzień 2019 r. , godz. 16:00 – 19:00
godz. 16:00 – Rejestracja uczestników
godz. 16:10 – Rozpoczęcie spotkania
godz. 16:30 – Warsztaty „Budowanie i zarządzanie zespołem”
godz. 19:00 – Networking i poczęstunek

Sala konferencyjna – Budynek CKS „RADIIS”, ul. Sandomierska 40, Nisko

Rejestracja uczestnictwa w szkoleniu:

+48 728-451-806 lub k.jednacz@radiis.pl – lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Korzyści z udziału w szkoleniu

„KTO PYTA NIE BŁĄDZI – porozmawiajmy o pomysłach na biznes” (warsztat)

Celem spotkania jest ukazanie sposobów weryfikacji pomysłów biznesowych oraz wymiana doświadczeń
i wiedzy w tym zakresie.
Warsztaty koncentrować się będą wokół dwóch płaszczyzn:
– dostępne metody pozwalające zweryfikować czy dany pomysł na biznes ma szansę powodzenia
– wymiana poglądów, opinii, spostrzeżeń uczestników w obrębie prezentowanych pomysłów
biznesowych.

Cena szkolenia:

Koszt udziału to symboliczne 30zł;

w cenie m.in:
– kawa oraz herbata,
– poczęstunek,
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia wydawane jest zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Termin i miejsce:

21 maj 2019 r. , godz. 16:00 – 19:00
godz. 16:00 – Rejestracja uczestników
godz. 16:10 – Rozpoczęcie spotkania
godz. 16:30 – Warsztaty „Kto pyta nie błądzi”
godz. 19:00 – Networking i poczęstunek

Sala konferencyjna – Budynek CKS „RADIIS”, ul. Sandomierska 40, Nisko

Rejestracja uczestnictwa w szkoleniu:

+48 728-451-806 lub k.jednacz@radiis.pl – lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Korzyści z udziału w szkoleniu

Celem szkolenia jest ukazanie znaczenia świadomego kreowania wizerunku firmy / marki osobistej oraz zasad których zastosowanie pozwala budować tenże wizerunek w sposób profesjonalny i autentyczny.

Szkolenie zawierać będzie elementy pracy warsztatowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
– składniki wizerunku firmy / marki osobistej
– spójność w kreowaniu wizerunku
– najczęściej popełniane błędy
– zasady kreowania profesjonalnego i jednocześnie autentycznego oraz spójnego wizerunku firmy / marki osobistej.

Cena szkolenia:

Koszt udziału to symboliczne 30zł;

w cenie m.in:
– kawa oraz herbata,
– poczęstunek,
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia wydawane jest zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Termin i miejsce:

16 kwietnia 2019 r. , godz. 16:00 – 19:00
godz. 16:00 – Rejestracja uczestników
godz. 16:10 – Rozpoczęcie spotkania
godz. 16:30 – Szkolenie „Kreowanie wizerunku”
godz. 19:00 – Networking i poczęstunek

Sala konferencyjna – Budynek CKS „RADIIS”, ul. Sandomierska 40, Nisko

Rejestracja uczestnictwa w szkoleniu:

+48 728-451-806 lub k.jednacz@radiis.pl – lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Korzyści z udziału w szkoleniu

Celem szkolenia jest ukazanie metod i technik pomocnych w zarządzaniu własnym czasem. Szkolenie zawierać będzie elementy pracy warsztatowej z zastosowaniem konkretnych metod i technik zarządzania czasem, określania priorytetów i planowania.
Każdy, kto chce mieć poczucie, że funkcjonuje efektywnie, potrzebuje nabyć umiejętności związanie z określaniem priorytetów i gospodarowaniem własnym czasem.

Cena szkolenia:

Koszt udziału to symboliczne 30zł;

w cenie m.in:
– kawa oraz herbata,
– poczęstunek,
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia wydawane jest zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Termin i miejsce:

26 marca 2019 r. , godz. 16:00 – 19:00
godz. 16:00 – Rejestracja uczestników
godz. 16:10 – Rozpoczęcie spotkania
godz. 16:30 – Szkolenie „Tajniki efektywnej sprzedaży”
godz. 19:00 – Networking i poczęstunek

Sala konferencyjna – Budynek CKS „RADIIS”, ul. Sandomierska 40, Nisko

Rejestracja uczestnictwa w szkoleniu:

+48 728-451-806 lub k.jednacz@radiis.pl – lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Korzyści z udziału w szkoleniu

Celem szkolenia jest ukazanie istoty partnerskich relacji w procesie sprzedaży i ich wpływu na budowanie długotrwałej relacji z klientem.

Szkolenie stanowi bazę podstawowej wiedzy na temat:

  • nawiązywania i utrzymywania relacji z klientem,
  • definiowania potrzeb klienta, co stanowi początek procesu sprzedażowego,

  • budowania autorskiego warsztatu sprzedażowego,
  • alternatywnych technik efektywnej sprzedaży.

Każdy z nas jest sprzedawcą i kupującym jednocześnie. Sprzedajemy to co mamy do zaoferowania bądź kupujemy od naszych potencjalnych klientów ich powody nie korzystania z tego, co im proponujemy. Znalezienie więc własnej efektywnej metody na sprzedawanie jest niezwykle istotne.

Cena szkolenia:

Koszt udziału to symboliczne 30zł;

w cenie m.in:
– kawa oraz herbata,
– poczęstunek,
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia wydawane jest zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Termin i miejsce:

26 lutego 2019 r. , godz. 16:00 – 19:00
godz. 16:00 – Rejestracja uczestników
godz. 16:10 – Rozpoczęcie spotkania
godz. 16:30 – Szkolenie „Tajniki efektywnej sprzedaży”
godz. 19:00 – Networking i poczęstunek

Sala konferencyjna – Budynek CKS „RADIIS”, ul. Sandomierska 40, Nisko

Rejestracja uczestnictwa w szkoleniu:

+48 728-451-806 lub k.jednacz@radiis.pl – Zapisz się na szkolenie

Korzyści z udziału w szkoleniu

Celem szkolenia jest ukazanie istoty podejścia do rozwoju pracownika w przedsiębiorstwie, w myśl zasady
„Rozwijający się pracownik = rozwijająca się Firma”.

Szkolenie stanowi bazę podstawowej wiedzy na temat:

  • bezpośredniego wpływu odpowiedniego rozwijania talentów pracowników na rozwój przedsiębiorstwa;

  • przykładów dobrych praktyk przedsiębiorstw stosujących strategie rozwoju talentów.

Takie są Firmy, Organizacje, Instytucje jacy są ludzie w nich pracujący i dlatego właśnie tak istotne jest świadome kształtowanie i rozwijanie potencjału ludzkiego.

Cena szkolenia:

Koszt udziału to symboliczne 30zł;

Termin i miejsce:

Sala konferencyjna – Budynek CKS „RADIIS”, ul. Sandomierska 40, Nisko

+48 728-451-806 – Zapisz się na szkolenie 

[podpis-jednacz]