Weryfikacja uprawnień spawaczy

Weryfikacja uprawnień spawaczy

Adresaci:

Osoby, które zamierzają przedłużyć lub odnowić ważność uprawnień spawalniczych.

Każdy profesjonalny spawacz powinien mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego ważne jest dwa lata, pod warunkiem, że spawacz nie miał przerwy w pracy dłuższej niż sześć miesięcy. Po dwóch latach przedłużenia uprawnień dokonuje uprawniona instytucja szkoleniowa.

Program:

Podczas kursu zostaną omówione zostaną:

  • euronorma spawalnicza oraz sposób przeprowadzania egzaminu,
  • zmienne zasadnicze w uprawnieniach spawacza,
  • tematyka kursu przewiduje również wykonanie próbek ćwiczebnych w wybranych pozycjach, a także wykonanie próbek egzaminacyjnych.

Cel weryfikacji i odnowienia uprawnień:

Celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych metod spawania. Odnowienie i przedłużenie ważności uprawnień spawalniczych wg istniejącego stanu prawnego powinno odbywać się co dwa lata!

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin obejmuje sprawdzenie wiadomości teoretycznych oraz wykonanie kilku prób spawalniczych adekwatnie do metody, w zakresie której dokonywana jest weryfikacja uprawnień.

Egzamin przeprowadzany jest przez egzaminatorów spawalnictwa.

Uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymują certyfikaty / świadectwa egzaminu spawacza uznawane w Unii Europejskiej oraz Książeczkę Spawacza – wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zaplecze techniczne:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Spawaczy w Nisku przy ul. Sandomierskiej 40. Zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywają się w nowoczesnym ośrodku szkoleniowym wyposażonym w stanowiska szkoleniowe. czytaj więcej >>

Termin weryfikacji – do uzgodnienia


[podpis-jednacz]