PRZEMYŚL | Kurs rysunku technicznego


Co zyskasz po kursie?


Rysunek techniczny to system symboli, znaków oraz definicji służących do zdefiniowania geometrii wytwarzanych przedmiotów. Rozmieszczanie poszczególnych widoków na arkuszu, wymiarowanie, stosowanie umownych znaków, skrótów literowo-cyfrowych oraz linii jest podstawową umiejętnością każdego technika. Szkolenie ma na celu zdobycie lub uzupełnienie praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia rysunków technicznych oraz interpretacji i rozumienia używanego w nich języka.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą wzbogacić i utrwalić wiedzę z zakresu rysunku technicznego maszynowego oraz osób, które chcą nauczyć się generowania dokumentacji 2D w systemach 3D CAD.

 • wiedza w zakresie podstaw normalizacji w ramach inżynierskiego zapisu konstrukcji

 • czytanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz identyfikacji błędów rysunkowych

 • szkice odręczne oraz zasady rzutowania

 • identyfikacja metod obróbki na podstawie zapisu konstrukcji

 • pasowani i dobór tolerancji części maszynowych

 • umiejętności wymiarowania prostych i złożonych rysunków technicznych

 • podstawowe oznaczenia na rysunkach technicznych
Ramowy program szkolenia
 • Wprowadzenie do rysunku technicznego

 • Linie rysunkowe

 • Arkusze rysunkowe

 • Pismo techniczne

 • Podstawy geometrii

 • Odwzorowania obiektów na płaszczyznach

 • Wymiarowanie

 • Zapis geometrycznej struktury powierzchni

 • Tolerancje i pasowania
 • Gwinty - rysowanie i oznaczanie

 • Łożyska - rysowanie i oznaczanie

 • Spawanie - rysowanie i oznaczanie spoin

 • Połączenia maszynowe

 • Sprężyny - rysowanie i oznaczanie

 • Koła zębate - rysowanie i oznaczanie

 • Rysunki złożeniowe

 • Rysunki schematyczne

 • Rysunki technologiczne  Po kursie i zdaniu egzaminu otrzymasz: • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Istnieje możliwość tłumaczenia zaświadczenia na dowolny język europejski.


[podpis-jednacz]