Oznaczenia numeryczne metod spawania wg PN-EN ISO 4063:2002.

Poniżej prezentujemy numery wraz z nazwami procesów spawania zgodnie z normą PN-EN ISO 4063:2002.

 • 1 – Spawanie łukowe
 • 101 – Spawanie łukowe elektrodą metalową
 • 11 – Spawanie łukowe elektrodą metalową bez osłony gazowej
 • 111 – Ręczne spawanie łukowe, MMA spawanie łukowe elektrodą otuloną
 • 112 – Spawanie grawitacyjne elektrodą otuloną
 • 114 – Spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym
 • 12 – Spawanie łukiem krytym
 • 121 – Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym
 • 122 – Spawanie łukiem krytym elektrodą taśmową
 • 123 – Spawanie tukiem krytym wieloma drutami elektrodowymi
 • 124 – Spawanie tukiem krytym z dodatkiem proszku metalowego
 • 125 – Spawanie tukiem krytym drutem proszkowym
 • 13 – Spawanie łukowe w osłonie gazu
 • 131 – Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych; spawanie metodą MIG;
 • 135 – Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych; spawanie metodą MAG
 • 136 – Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
 • 137 – Spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym
 • 14 – Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu
 • 141 – Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych; spawanie metodą TIG
 • 15 – Spawanie plazmowe
 • 151 – Spawanie plazmowe metodą MIG
 • 152 – Spawanie plazmowe proszkowe
 • 18 – Inne metody spawania łukowego
 • 185 – Spawanie łukiem wirującym
 • 2 – Zgrzewanie rezystancyjne
 • 21 – Zgrzewanie punktowe
 • 211 – Zgrzewanie punktowe pośrednie
 • 212 – Zgrzewanie punktowe bezpośrednie
 • 22 – Zgrzewanie liniowe
 • 221 – Zgrzewanie liniowe na zakładkę
 • 222 – Zgrzewanie liniowe zgniotowe
 • 225 – Zgrzewanie liniowo- doczotowe z folią
 • 226 – Zgrzewanie liniowo- doczotowe z taśmą
 • 23 – Zgrzewanie garbowe
 • 231 – Zgrzewanie garbowe pośrednie
 • 232 – Zgrzewanie garbowe bezpośrednie
 • 24 – Zgrzewanie iskrowe
 • 241 – Zgrzewanie iskrowe z podgrzewaniem wstępnym
 • 242 – Zgrzewanie iskrowe bez podgrzewania wstępnego
 • 25 – Zgrzewanie rezystancyjne zwarciowe doczołowe
 • 29 – Inne metody zgrzewania rezystancyjnego
 • 291 – Zgrzewanie rezystancyjne prądem o podwyższonej częstotliwości
 • 3 – Spawanie gazowe
 • 31 – Spawanie gazowo-tlenowe
 • 311 – Spawanie acetylenowo- tlenowe
 • 312 – Spawanie propanowo- tlenowe
 • 313 – Spawanie wodorowo tlenowe
 • 4 – Zgrzewanie
 • 41 – Zgrzewanie ultradźwiękowe
 • 42 – Zgrzewanie tarciowe
 • 44 – Zgrzewanie wysoką energią mechaniczną
 • 441 – Zgrzewanie wybuchowe
 • 45 – Zgrzewanie dyfuzyjne
 • 47 – Zgrzewanie gazowo- tlenowe
 • 48 – Zgrzewanie zgniotowe
 • 5 – Spawanie wiązką
 • 51 – Spawanie wiązką elektronów
 • 511 – Spawanie wiązką elektronów w próżni
 • 512 – Spawanie wiązką elektronów w atmosferze
 • 52 – Spawanie laserowe
 • 521 – Spawanie laserem na ciele stałym
 • 522 – Spawanie laserem gazowym
 • 7 – Inne procesy spawania/zgrzewania
 • 71 – Spawanie aluminotermiczne
 • 72 = Spawanie elektrożużlowe
 • 73 – Spawanie elektrogazowe
 • 74  – Zgrzewanie indukcyjne
 • 741 – Zgrzewanie indukcyjne doczołowe
 • 742 – Zgrzewanie indukcyjne liniowe
 • 75 – Spawanie wiązką światła
 • 753 – Spawanie promieniami podczerwonymi
 • 77 – Zgrzewanie udarowe
 • 78 – Przypawanie kołków
 • 782 – Zgrzewanie rezystancyjne kołków
 • 783 – Przypawanie łukiem ciągnionym kołków w osłonie łuku tuleją ceramiczną lub gazem osłonowym
 • 784 – Przypawanie krótkotrwałym łukiem ciągnionym kołków
 • 785 – Zgrzewanie kondensatorowe łukiem ciągnionym kołków
 • 786 – Zgrzewanie kondensatorowe łukiem ciągnionym kołków z końcówką zapłonową
 • 787 – Zgrzewanie kondensatorowe łukiem ciągnionym kołków z niskotopliwym pierścieniem
 • 788 – Zgrzewanie tarciowe kotków
 • 8 – Cięcie i żłobienie
 • 81 – Cięcie tlenowe
 • 82 – Cięcie łukowe
 • 821 – Cięcie tukowo-powietrzne
 • 822 – Cięcie łukowo-tlenowe
 • 83 – Cięcie plazmowe
 • 84 – Cięcie laserowe
 • 86 – Żłobienie płomieniowe
 • 87 – Żłobienie łukowe
 • 871 – Żłobienie łukowo- powietrzne
 • 872 – Żłobienie łukowo-tlenowe
 • 88 – Żłobienie plazmowe
 • 9 – Lutowanie twarde, lutowanie miękkie i lutospawanie
 • 91 – Lutowanie twarde
 • 911 – Lutowanie twarde promieniami podczerwonymi
 • 912 – Lutowanie twarde płomieniowe
 • 913 – Lutowanie twarde piecowe
 • 914 – Lutowanie twarde kąpielowe
 • 915 – Lutowanie twarde w kąpieli solnej
 • 916 – Lutowanie twarde indukcyjne
 • 918 – Lutowanie twarde rezystancyjne
 • 919 – Lutowanie twarde dyfuzyjne
 • 924  -Lutowanie twarde próżniowe
 • 93  – Inne metody lutowania twardego
 • 94  – Lutowanie miękkie
 • 941 – Lutowanie miękkie promieniami podczerwonymi
 • 942 – Lutowanie miękkie płomieniowe
 • 943 – Lutowanie miękkie piecowe
 • 944 – Lutowanie miękkie kąpielowe
 • 945 – Lutowanie miękkie w kąpieli solnej
 • 946 – Lutowanie miękkie indukcyjne
 • 947 – Lutowanie miękkie ultradźwiękowe
 • 948 – Lutowanie miękkie rezystancyjne
 • 949 – Lutowanie miękkie dyfuzyjne
 • 951 – Lutowanie miękkie falowe
 • 952 – Lutowanie miękkie lutownicą
 • 954 – Lutowanie miękkie próżniowe
 • 956 – Lutowanie miękkie z transportem przez kąpiel
 • 96 – Inne metody lutowania miękkiego
 • 97 – Lutospawanie
 • 971 – Lutospawanie gazowe
 • 972 – Lutospawanie łukowe