MIELEC | Szkolenia spawalnicze TÜV, IS, UDT | Uprawnienia, Egzaminy‎


Szkolenia w zakresie spawalnictwa:

Spawanie elektrodą otuloną MMA (Manual Arc Welding) nazywane również metodą MMA (111) jest najstarszą i jednocześnie najbardziej uniwersalną metodą spawania łukowego.
Metoda wykorzystuje elektrody otulone które składają się z rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną. Źródło ciepła stanowi łuk elektryczny jarzący się pomiędzy elektrodą topliwą a materiałem podstawowym. Do zajarzenia łuku dochodzi w momencie kontaktu końca elektrody oraz materiału spawanego. Podczas spawania elektroda topi się i krople stopionego metalu przenoszone są do jeziorka spawalniczego. Po ostygnięciu stopione brzegi elementów łączonych oraz dodatkowy materiał ze stopionej elektrody tworzą połączenie nierozłączne zwane spoiną. Podczas spawania spawacz dosuwa elektrodę do spawanego przedmiotu tak by utrzymać ciągły łuk i jednocześnie przesuwa ją wzdłuż linii spawania. Topniejąca otulina elektrody powoduje powstawanie gazów których celem jest ochrona płynnego jeziorka spawalniczego przez wpływem środowiska atmosferycznego. Na powierzchni spoiny powstaje żużel który po zakończeniu spawania należy mechaniczne usunąć.

Zalety metody 111: • za pomocą metody 111 można spawać różne rodzaje i gatunki metali i stopów jak np.: żeliwa, nikle, stopy miedzi, stale niestopowe oraz stopowe,

 • spawanie w każdej pozycji a także spawanie pod wodą nie stanowi bariery,

 • uzyskane spoiny mają wysoką wytrzymałość mechaniczną i posiadają wysoką jakość,

 • metodą 111 można spawać cienkie elementy już od grubości 1,5mm,

 • urządzenia do spawania elektrodami otulonymi są proste w budowie i łatwo przenośne co pozwala spawać nawet na dużych wysokościach i w warunkach polowych.


Istotne wady metody 111: • stosunkowo niska wydajność sięgająca około 1 do 5 kg spoiwa na godzinę, co jest szczególnie dokuczliwe przy spawaniu grubych elementów,

 • niewielka prędkość spawania na poziomie około 0,1 do 0,5 m/min.,

 • czasochłonna wymiana zużytych elektrod i konieczność usuwania żużla z powierzchni spoiny zmniejszają wydajność,

 • jakość uzyskanej spoiny w znacznej mierze zależy od umiejętności i doświadczenia spawacza,

 • podczas spawania wydziela się dużo szkodliwych gazów i tlenków metali.Szkolenia w zakresie metody spawania elektrodą otuloną 111:


Moduł I: Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (111)
Moduł II: Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (111)
Moduł III
: Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (111)


Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem uprawnień spawacza w metodach: • E 111


Spawanie metodą MIG 131 jest procesem spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych chemicznie. W czasie procesu spawania łuk elektryczny jarzy się między elektrodą a spawanym materiałem tworząc jeziorko ciekłego metalu i topi wysuwającą się z uchwytu elektrodowego końcówkę drutu elektrodowego. Rolę elektrody topliwej spełnia drut lity, który jest spoiwem. W czasie spawania łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. Podczas procesu spawania z uchwytu spawalniczego wypływa w sposób ciągły gaz osłonowy, zabezpieczający jeziorko ciekłego metalu i końcówkę drutu elektrodowego przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Najczęściej spotykaną osłonę gazową pełni Argon (Ar), Hel ( He) oraz mieszkanki gazowe argonu (Ar) z helem (He).

Zalety metody MIG 131: • dobra jakość spoin,

 • duża wydajność,

 • możliwość zrobotyzowania metody,

 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości,

 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach.Obecnie metodę MIG 131 stosuje się we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego. Najważniejszymi odbiorcami są przemysł ciężki oraz maszynowy, samochodowy i przemysł taboru kolejowego. Metodą MIG spawamy przede wszystkim stale, aluminium i stopy aluminium, miedź i stopy miedzi, magnez i stopy magnezu. Można spawać półautomatycznie i automatycznie, stosuje się ją również do spawania zrobotyzowanego.

Szkolenia w zakresie metody spawania MIG 131:


Moduł I: Kurs spawania blach i rur sponami pachwinowymi metodą MIG (131)
Moduł II:
Kurs spawania blach sponami czołowymi metodą MIG (131)

Spawane materiały: stal stopowa (stal nierdzewna), aluminium i jego stopy

Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem uprawnień spawacza w metodzie: • MIG 131


Spawanie metodą MAG 135 (Metal Active Gas) jest to proces spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych chemicznie / aktywnych chemicznie.
Technika spawania elektrodą topliwą ma swoje początki w przemyśle w latach 50 – tych ubiegłego XX wieku. Podczas spawania metodą MAG łuk elektryczny jarzy się między elektrodą a spawanym materiałem, tworzy jeziorko ciekłego metalu oraz topi wysuwającą się z uchwytu elektrodowego końcówkę drutu elektrodowego. Elektrodę topliwą stanowi drut lity, który jest spoiwem. Podczas spawania łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. W czasie procesu spawania z uchwytu spawalniczego wypływa w sposób ciągły gaz osłonowy, zabezpieczający jeziorko ciekłego metalu i końcówkę drutu elektrodowego przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Najczęściej spotykaną osłonę gazową jest mieszkanka gazowe argonu (Ar) z dwutlenkiem węgla (CO2) lub czysty dwutlenek węgla.

Zalety metody MAG 135: • stosunkowo dobra jakość spoin,

 • istotna wydajność procesu spawania,

 • możliwość automatyzacji procesu,

 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości,

 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach.


Istotne wady metody MAG 135: • podmuch wiatru powoduje zakłócenie osłony gazowej,

 • jakość złączy uzależniona w dużej mierze przez umiejętności manualne spawacza.Szkolenia w zakresie metody spawania MAG 135:


Moduł I: Kurs spawania blach i rur sponami pachwinowymi metodą MAG (135)
Moduł II: Kurs spawania blach sponami czołowymi metodą MAG (135)
Moduł III: Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Spawane materiały: stal niestopowa (czarna), stal stopowa (stal nierdzewna)

Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem uprawnień spawacza w metodach: • MAG 135

 • MAG 138


Spawanie metodą MAG (136) jest to proces spawania łukowego drutem  litym lub proszkowym. Metodę tę stosuje się najczęściej w warsztatach i zamkniętych obiektach, jako że do spawania używany jest gaz osłonowy, bez użycia którego tlen zawarty w powietrzu działałby na spaw na tyle szkodliwie, że praktycznie nie spełniałaby ona żadnych norm.

Obecnie, metodę MAG stosuje się we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego. Najważniejszymi odbiorcami są przemysł ciężki oraz maszynowy. Metodą MAG spawamy przede wszystkim stale niestopowe, niskostopowe oraz wysokostopowe. Metodą MAG można spawać półautomatycznie i automatycznie, a także zastosować do spawania zrobotyzowanego.
Spawanie metodą MAG najczęściej wykonuje się za pomocą półautomatów spawalniczych w których posuw drutu odbywa się ręcznie.

Zalety metody MAG 136: • dobra jakość spoin,

 • duża wydajność,

 • możliwość zrobotyzowania metody,

 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości,

 • duża wytrzymałość połączeń ze względu na większe parametry spawania.


Różnice między metodą MAG 135 a 136


Metodą MAG 135 spawamy powoli i małymi parametrami,  w metodzie MAG 136 spawamy o wiele większymi parametrami i im szybciej poruszamy rączką spawalniczą od krawędzi do krawędzi spoiny tym jest ona gładsza i lepsza jakościowo. Przy spawaniu styków poziomych metodą 135 najlepsza spoina wychodzi jeśli pchamy rączkę spawalniczą do przodu.  W metodzie 136 najlepsze spoiny wychodzą jeśli spoinę wykonujemy ciągnąc rączkę do siebie. W metodzie 136 materiał spawany nie musi być idealnie czysty jak w metodzie 135.

Szkolenia w zakresie metody spawania MAG 136:


Moduł I: Kurs spawania blach i rur sponami pachwinowymi metodą MAG (136)
Moduł II: Kurs spawania blach sponami czołowymi metodą MAG (136)
Moduł III: Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (136)

Spawane materiały: stal niestopowa (czarna), stal stopowa (stal nierdzewna)

Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem uprawnień spawacza w metodzie: • MAG 136


Spawanie metodą TIG 141 (Tungsten Inert Gas) to procesem spawania łukowego elektrodą nietopliwą – wolframową - w osłonie gazów obojętnych. Technika spawania elektrodą topliwą ma swoje początki w przemyśle w latach 40 XX wieku.
Podczas procesu spawania łuk elektryczny jarzy się pomiędzy elektrodą nietopliwą umieszczoną w uchwycie i elementami spawanymi. Elektroda nietopliwa jest jednym z biegunów łuku elektrycznego drugim biegunem jest materiał spawany. Określenie „elektroda nietopliwa „ przyjęto zwyczajowo gdyż w procesie spawania elektrody stopniowo wyparowują. Ubytki elektrod nietopliwych są niewielkie , a materiał z tych elektrod nie tworzy spoiny. W procesie spawania metodą TIG w osłonie gazów koniec elektrody wolframowej , strefa jarzenia łuku i dodawane spoiwo są otoczone gazem osłonowym. Gaz osłonowy dostarczany jest w sposób ciągły do strefy jarzenia łuku zabezpieczając jeziorko ciekłego metalu, końcówkę elektrody wolframowej przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Osłonę gazową w spawaniu metodą TIG pełni przede wszystkim argon (Ar), ale dodaje się również inne gazy hel ( He) oraz wodór (H).

Zalety metody metody TIG 141: • uniwersalna metoda - można spawać prawie wszystkie metale i stopy, we wszystkich pozycjach,

 • możliwość spawania cienkich blach - od około 0,5mm,

 • czystość spoiny  i wysoka jakość,

 • łatwa kontrola nad jeziorkiem spawalniczym, ilością ciepła i materiału dodatkowego,

 • całkowity brak rozprysku ciekłego metalu,

 • łatwość manualnego opanowania spawania przez spawacza,

 • możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.


Istotne wady metody TIG 141: • niewielka prędkość spawania i mała wydajność, szczególnie przy grubszych elementach,

 • jakość spoin jest bardzo zależna od umiejętności spawacza,

 • jonizator służący do zajarzania łuku spawalniczego, może być źródłem zakłóceń pracy innych urządzeń elektronicznych.Szkolenia w zakresie metody spawania TIG 141:


Moduł I: Kurs spawania blach i rur sponami pachwinowymi metodą TIG (141)
Moduł II: Kurs spawania blach sponami czołowymi metodą TIG (141)
Moduł III: Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Spawane materiały: stal niestopowa (czarna), stal stopowa (stal nierdzewna), aluminium i jego stopy

Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem uprawnień spawacza w metodach: • TIG 141

 • TIG 142

 • TIG 143

 • TIG 145


Spawanie gazowe 311 jest jedną z pierwszych  metod  łączenia metali i nadal powszechnie stosowaną. Najczęściej ma zastosowanie podczas prac remontowych oraz do spawania wyrobów lekkich. Polega na łączeniu metali poprzez stapianie brzegów łączonych elementów. W spawaniu gazowym źródłem ciepła jest płomień gazu palnego wymieszanego z tlenem. Stosuje się najczęściej acetylen.  Zależnie od dopływu tlenu i acetylenu możemy uzyskać płomień normalny, utleniający i nawęglający.  Płomień normalny stosuje się podczas spawania stali niskostopowych i niskowęglowych, płomień utleniający do spawania mosiądzów, zaś płomień nawęglający do spawania aluminium.  Najczęściej stosowanymi metodami spawania gazowego ną:

 • spawanie w lewo (stosowane do blach nie przekraczających 4 mm grubości),

 • spawanie w prawo (stosowane do blach  przekraczających 4 mm grubości),

 • spawanie w górę.strong>


Zalety spawania gazowego 311: • możliwość obserwowania całego procesu spawania gazowego,

 • różnorodność materiałów wykorzystywanych do spawania,

 • istotna wydajność i szybkość spawania,

 • duży zakres spawanych grubości,

 • prosta technika spawania,

 • możliwość zautomatyzowania,

 • niska skłonność do utwardzania i tworzenia pęknięć w związku z powolnym stygnięciem elementu spawanego.


Istotne wady spawania gazowego 311: • wysokie koszty gazów eksploatacyjnych,

 • trudność w spawaniu aluminium i stali nie korozyjnych,

 • możliwość spawania stali tylko o niskiej zawartości węgla,

 • mała estetyka spoin,

 • szeroka strefa wpływu ciepła,

 • skłonność fałdowania się cienkich blach.Szkolenia w zakresie metody spawania gazowego 311:Moduł II:
Kurs spawania gazowego blach (311)
Moduł III: Kurs spawania gazowego rur (311)

Spawane materiały: stal stopowa (stal nierdzewna)

Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem uprawnień spawacza w metodach: • spawacz gazowy 311


Dodatkowe szkolenia:


Kurs obsługi palnika tlenowego / Kurs obsługi palnika acetylenowo-tlenowego.
Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy jako ręczny przecinacz termiczny. Kandydat może uzyskać uprawnienia w zakresie ręcznego cięcia tlenowego, ręcznego cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego – tlenowego i plazmowego.  Uczestnikami szkolenia mogą być także osoby posiadające Książeczkę Spawacza.

Cel kursu


Szkolenie ma na celu zapoznanie kursanta z procesem cięcia termicznego, zakresem jego stosowania oraz warunkami technologicznymi i bezpieczeństwem pracy przy cięciu. Głównym  jednak zadaniem jest nauczenie prawidłowej obsługi urządzenia i palnika do cięcia termicznego.

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu końcowego. Po zdaniu egzaminu w zależności od ukończonego kursu cięcia uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego, plazmowego lub ręcznego cięcia z zastosowaniem obu procesów wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.*przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć:

 • 45 minut zajęć, w przypadku wykładów teoretycznych i instruktażu wstępnego,

 • 60 minut zajęć w przypadku ćwiczeń praktycznych i egzaminu.


Czasy trwania kursów:


Kurs ręcznego cięcia tlenowego
Szkolenie obejmuje 18 jednostek szkoleniowych w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 8 jednostek szkoleniowych,

 • zajęcia praktyczne –10 jednostek szkoleniowych.


Czas trwania szkolenia ok. 3 dni.

Kurs ręcznego cięcia plazmowego

Szkolenie obejmuje 15 jednostek szkoleniowych w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 6 jednostek szkoleniowych,

 • zajęcia praktyczne – 9 jednostek szkoleniowych.


Czas trwania szkolenia ok. 2 dni.

Kurs ręcznego cięcia termicznego – tlenowego i plazmowego

Szkolenie obejmuje 33 jednostek szkoleniowych w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 14  jednostek szkoleniowych,

 • zajęcia praktyczne – 19 jednostek szkoleniowych.


Czas trwania szkolenia ok. 4 dni.

Dodatkowe szkolenia:


Kurs obsługi palnika tlenowego / Kurs obsługi palnika acetylenowo-tlenowego.

Polecane szkolenia uzupełniające:

Rysunek techniczny to system symboli, znaków oraz definicji służących do zdefiniowania geometrii wytwarzanych przedmiotów. Rozmieszczanie poszczególnych widoków na arkuszu, wymiarowanie, stosowanie umownych znaków, skrótów literowo-cyfrowych oraz linii jest podstawową umiejętnością każdego technika. Szkolenie ma na celu zdobycie lub uzupełnienie praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia rysunków technicznych oraz interpretacji i rozumienia używanego w nich języka.
Szkolenie skierowane jest dla osób związanych ze spawalnictwem, które chcą wzbogacić i utrwalić wiedzę z zakresu rysunku technicznego maszynowego.

Ramowy program szkolenia
 • Wprowadzenie do rysunku technicznego

 • Linie rysunkowe

 • Odwzorowania obiektów na płaszczyznach

 • Wymiarowanie

 • Zapis geometrycznej struktury powierzchni

 • Tolerancje i pasowania
 • Spawanie - rysowanie i oznaczanie spoin

 • Połączenia maszynowe

 • Rysunki złożeniowe

 • Rysunki schematyczne

 • Rysunki technologiczne  Po kursie i zdaniu egzaminu otrzymasz: • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Istnieje możliwość tłumaczenia zaświadczenia na dowolny język europejski.Cel weryfikacji i odnowienia uprawnień:


Celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych metod spawania. Odnowienie i przedłużenie ważności uprawnień spawalniczych wg istniejącego stanu prawnego powinno odbywać się co dwa lata!


Adresaci:


Osoby, które zamierzają przedłużyć lub odnowić ważność uprawnień spawalniczych.
Każdy profesjonalny spawacz powinien mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego ważne jest trzy lata, pod warunkiem, że spawacz nie miał przerwy w pracy dłuższej niż sześć miesięcy. Po trzech latach przedłużenia uprawnień dokonuje uprawniona instytucja szkoleniowa.

Program:


Podczas kursu zostaną omówione zostaną:

 • euronorma spawalnicza oraz sposób przeprowadzania egzaminu,

 • zmienne zasadnicze w uprawnieniach spawacza,

 • tematyka kursu przewiduje również wykonanie próbek ćwiczebnych w wybranych pozycjach, a także wykonanie próbek egzaminacyjnych.Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?


Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS to ośrodek certyfikowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach pod nr 815/2016 oraz przez TÜV Rheinland Polska. RADIIS jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00312/2015.

Centrum Kształcenia w zakresie szkolenia spawaczy aktywnie współpracuje z zakładami przemysłowymi o profilu spawalniczym oraz licznymi firmami pośredniczącymi w wynajmie spawaczy i Urzędami Pracy. Zaufało nam wiele firm. Zapraszamy do współpracy!

Zobacz jak wygląda nowoczesny ośrodek CKS Radiis:


RADIIS - nowoczesny budynek szkoleń zawodowych w Nisku k. Stalowej Woli.
Sala wykładowa.
Praktyczna nauka zawodu spawacza.
Zapraszamy na profesjonalne szkolenia zawodowe.

Podstawowy zakres działalności: • modułowe kursy spawania wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa, TÜV Rheinland lub UDT Cert.

 • organizacja praktycznych testów spawania na zlecenie firm zewnętrznych,

 • weryfikacja umiejętności (odnawianie uprawnień),

 • szkolenie ręcznych przecinaczy plazmowych oraz szkolenie ręcznych przecinaczy termicznych (cięcie acetylenowo-tlenowe),

Co uzyskasz po kursie spawacza: • książeczkę spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w  Gliwicach lub TÜV Rheinland Polska,

 • certyfikaty spawacza wydany przez Instytut Spawalnictwa w  Gliwicach, TÜV Rheinland Polska lub UDT Cert.

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Istnieje możliwość tłumaczenia zaświadczenia na dowolny język europejski.

Warunki przyjęcia na kurs spawania:


Kandydaci ze względu na Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U z dn. 19 maja nr 40 poz.  470) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1990 r. nr 85 poz. 500 z późniejszymi zmianami) jak również przepisów szczegółowych dotyczących kwalifikacji zawodowych powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończyli 18 rok życia,

 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie,

 • posiadają zdolność do wykonywania pracy spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.


Zaplecze techniczne:


Wszystkie zajęcia odbywają się w pomieszczeniach CKS w Nisku przy ul. Sandomierskiej 40. Zaplecze techniczne Pracowni Spawalniczej stanowią:

 • budynek spawalni wyposażony w 8 stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych,

 • nowoczesne urządzenia spawalnicze   czytaj więcej >>

 • elektronarzędzia,

 • warsztat mechaniczny.

Zaplecze dydaktyczne: • sala wykładowa wyposażona w pomoce audiowizualne,

 • materiały szkoleniowe (skrypty, filmy instruktażowe),

 • biblioteczka techniczna.

Tania baza noclegowa:


Jesteś z daleka? Potrzebujesz noclegu? Dla uczestników kursów organizujemy tanie noclegi na terenie Stalowej Woli lub Niska. czytaj więcej >>

Przebieg procesu szkolenia:


Część teoretyczna kursu prowadzona jest przez doświadczonych inżynierów-spawalników o wieloletnim doświadczeniu praktycznym w nadzorze robót spawalniczych w przemyśle.

Prowadzący posiadają także duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu spawalnictwa.
Praktyczne zajęcia prowadzone są przez instruktorów o wieloletnim doświadczeniu i stażu pracy jako spawacze.
Centrum Kształcenia oprócz nauki grupowej prowadzi także zajęcia indywidualne dla osób lub grup chcących rozwijać swoje umiejętności.
Postępy kursantów oraz kolejne etapy realizacji programu szkoleniowego sprawdzane są na bieżąco w trakcie trwania szkolenia. Kursanci otrzymują darmowe materiały szkoleniowe w formie skryptów oraz mają ponadto dostęp do materiałów szkoleniowych zgromadzonych w bibliotece technicznej.

W cenie kursu zapewniamy: • kurs spawacza pod nadzorem doświadczonych instruktorów,

 • materiały dydaktyczne (w tym darmowe skrypty),

 • dokumenty potwierdzające umiejętności (książeczka i certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub TUV),

 • nielimitowaną ilość drutu, elektrod, gazu technicznego oraz próbek do szkolenia,

 • maski, rękawice, okulary ochronne i środki czystości (należy ze sobą zabrać jedynie niepalne ubranie robocze, buty, czapkę lub chustę pod maskę).

Ostrzegamy:


RADIIS uczciwie podchodzi do swoich zadań. Ostrzegamy przed "Ośrodkami" wydającymi własne uprawnienia i certyfikaty. Takie uprawnienia nie są uznawane w Unii Europejskiej i co jest związane z faktem że dana instytucja szkoląca nie przeszła poprawnie procedury audytu i uznania.

Najczęstszym powodem odrzucenia ośrodka przez Instytucję nadzorującą jest niski poziom szkoleń lub braki kadrowe i sprzętowe. Pamiętaj! Jedynie kurs w ośrodku posiadającym atest IS Gliwice, TUV Rheinland, Sud, Nord, DNV zapewni Ci legalną pracę. 

Masz pytania lub wątpliwości czy nasz kurs spawania jest dla Ciebie odpowiedni? Chcesz wybrać optymalną dla Ciebie metodę spawania? Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy w każdej kwestii!


Szanujemy Twój czas i pieniądze. Zadzwoń do nas i umów się na Dzień Próbny. Miej pewność, że nasz kurs spawacza prowadzony jest profesjonalnie.

[podpis-jednacz]

Szukasz pracy? Zobacz nasze aktualne oferty: