Kursy komputerowe

Kursy komputerowe z projektowania, grafiki oraz pakietu Office.

Oferujemy profesjonalne szkolenia informatyczne. W ramach kursów grafiki komputerowej, autocad, MS Office, Photoshop wydzielone są zajecia praktyczne 90 % i teoretyczne prowadzone przez naszych Trenerów. Uczestnicy nauczą się obsługi programów będą mogli pracować jako grafiki komputerowi oraz projektanci.

Podstawowa obsługa komputera:

Nie bądź w tyle – naucz się korzystać z komputera i Internetu!

Czy chcesz korzystać samodzielnie z komputera i mieć dostęp do największej bazy informacji, ofert, usług i możliwości jaką jest sieć Internet? Czy chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy – umiejętność obsługi komputera to podstawa przy pracy biurowej!

Zapraszamy na szkolenie, które Ci to wszystko umożliwi: Podstawy obsługi komputera i Internetu. Dzięki niemu zyskasz niezależność i nie będziesz już musiał prosić o pomoc innych, a zarazem zwiększysz swoje szanse na rynku pracy.

Na szkoleniu nauczysz się wszystkiego co niezbędne do samodzielnego korzystania z komputera i poruszania się po Internecie. Otworzą się przed Tobą nowe możliwości. Zyskasz szansę na lepszą pracę, dzięki podniesieniu poziomu swoich kompetencji zawodowych oraz umiejętności wyszukania w Internecie ciekawych ofert pracy.

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora. Małe grupy (od 5 do 10 osób).

Zapewniamy:  doświadczonego trenera z dużą dozą cierpliwości, stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, dyplom ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe.

 

Kurs obsługa komputera obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy obsługi komputera:

 • elementy budowy komputera,
 • zasady pracy w systemie Windows,
 • praca na plikach, folderach,
 • co to są skróty i jakie mają zastosowanie?
 • programy których używamy na codzień: Notatnik, WordPad, Paint, kalkulator itp,
 • co to jest panel sterowania i do czego sułuży ( m.in. zmiana rodzielczości ekranu, zmiana wyglądu itp).

2. Organizacja i zarządzanie danymi na komputerze:

 • pliki i foldery,
 • tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów,
 • kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrótów,
 • podsumowanie i sprawdzenie wiedzy.

3. Obsługa edytora tekstów Word – podstawy:

 • redagowanie dokumentu,
 • formatowanie tekstu,
 • praca z tabelami i na tabelach,
 • grafika w edytorze tekstu Word,
 • ustawianie dokumentu do wydruku,
 • drukowanie dokumentu.

4. Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel – podstawy:

 • co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego służy?
 • praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, kasowanie,
 • formuły i funkcje – podstawy,
 • sortowanie danych,
 • tworzenie wykresów,
 • ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza.

5. Podstawy internetu:

 • zasady obsługi przeglądarki internetowej,
 • do czego służy internet,
 • wyszukiwanie danych w internecie,
 • co to jest wirus? jak się chronić przed nim.

6. Poczta elektroniczna:

 • jak i gdzie założyć skrzynkę pocztową?
 • tworzenie, wysyłanie, odbieranie wiadomości e-mail,
 • zarządzanie naszymi mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili,
 • co to jest Spam i jak go unikać, czarna lista maili.

Cena szkolenia:

 • poziom podstawowy I – 8 godzin cena – 300 zł

Dostępne terminy:

Terminy są ustalane indywidualnie – zadzwoń aby się umówić:

+48 728-451-806 – Specjalista ds. szkoleń 

Budownictwo:

Kurs AutoCad podstawowy obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do środowiska pracy:

 • uruchamianie i zamykanie programu,
 • interfejs i komunikacja użytkownika z programem,
 • zarządzanie plikami rysunków.

2. Wyświetlanie rysunku:

 • powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu,
 • przesuwanie widoku na ekranie,
 • zapisywanie i wywoływanie widoków.

3. Ustawienia rysunku:

 • tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie,
 • wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku.

4. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe:

 • współrzędne bezwzględne,
 • kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne,
 • punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie,
 • odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów.

5. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej:

 • rysowanie obiektów liniowych,
 • tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips,
 • obiekty wielosegmentowe – polilinie,
 • tworzenie i wykorzystanie punktów.

6. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej:

 • podstawowe narzędzia wyboru obiektów,
 • wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie,
 • skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów.

7. Zarządzanie cechami obiektów:

 • wprowadzenie do warstw,
 • i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii,
 • szerokości linii.

8. Techniki konstrukcyjne:

 • odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów,
 • ucinanie i wydłużanie,
 • zaokrąglanie i fazowanie narożników,
 • tworzenie tablicy obiektów,
 • kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów.

9. Obiekty tekstowe i ich style:

 • teksty jednowierszowe,
 • tworzenie i modyfikacja styli tekstowych,
 • podstawy tekstów wielowierszowych,
 • edycja tekstów,
 • wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów,
 • znaki specjalne i ich kody,
 • obiekty tekstowe a skala wydruku.

10. Wprowadzenie do wymiarowania:

 • wymiarowanie odległości,
 • wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami,
 • tworzenie styli wymiarowania,
 • wymiarowanie a skala wydruku.

11. Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania:

 • określanie obwiedni kreskowania,
 • modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech.

12. Wprowadzenie do wydruku:

 • wybór urządzenia drukującego i formatu strony,
 • ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika,
 • wprowadzenie do styli wydruku.

Cena szkolenia:

 • poziom podstawowy I – 8 godzin cena – 499 zł
 • poziom podstawowy II – 16 godzin cena – 999 zł

Dostępne terminy:

Terminy są ustalane indywidualnie – zadzwoń aby się umówić:

+48 728-451-806 – Specjalista ds. szkoleń 

Kurs AutoCad zaawansowany obejmuje następujące zagadnienia:

1. Efektywna praca z zestawami wyborów:

 • tryby wyboru,
 • opcje wykorzystywane przy wybieraniu obiektów,
 • tworzenie i wykorzystywanie grup,
 • wybór cykliczny,
 • filtrowanie obiektów i warstw.

2. Zaawansowane typy obiektów:

 • tworzenie i modyfikowanie splajnów,
 • zaawansowane zmiany polilinii,
 • tworzenie i modyfikowanie regionów,
 • tworzenie i zmiana multilinii.

3. Bloki i ich atrybuty:

 • definiowanie bloków lokalnych i globalnych,
 • tworzenie bibliotek bloków,
 • wstawianie bloków i plików rysunków,
 • redefiniowanie bloków i ich edycja w rysunku,
 • tworzenie różnych typów atrybutów w blokach,
 • wstawianie bloków z atrybutami,
 • zmiana i zarządzanie atrybutami,
 • kontrola nad wyświetlaniem atrybutów,
 • wyciąganie wartości atrybutów z rysunku do plików zewnętrznych.

4. Rysunki odnośników zewnętrznych:

 • dołączanie i nakładanie plików rysunków,
 • zarządzanie ścieżkami plików odnośników,
 • przycinanie odnośników zewnętrznych,
 • indeksowanie wczytywanych warstw i obszaru odnośników,
 • zarządzanie widocznością odnośników zewnętrznych,
 • edycja odnośników; ustalanie odnośników w rysunku.

5. Obrazy rastrowe:

 • wpasowywanie obrazów rastrowych do rysunku,
 • przezroczystość i porządek wyświetlania,
 • dostosowywanie widoku obrazu,
 • zarządzanie ścieżkami plików obrazów,
 • przycinanie obrazów rastrowych i wykorzystywanie ich obwiedni.

6. Praca na arkuszach:

 • przestrzeń modelu a przestrzeń papieru,
 • tworzenie nowych rzutni ruchomych,
 • przycinanie kształtów rzutni,
 • ustalanie skali i widoku rzutni i ich blokowanie,
 • blokowanie warstw w poszczególnych rzutniach,
 • zarządzanie kartami arkuszy,
 • import arkuszy z innych rysunków.

7. Obiekty aplikacji zewnętrznych:

 • zagnieżdżanie i łączenie obiektów aplikacji zewnętrznych,
 • zmiana obiektów łączonych na zagnieżdżone,
 • zarządzanie ścieżkami plików zewnętrznych i ich aktualizacją,
 • zarządzanie widocznością plików zewnętrznych w rysunku.

8. Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru:

 • wymiarowanie skojarzone i jego brak,
 • kluczowe dla wymiarowania w różnych przestrzeniach cechy styli,
 • skala globalna elementów wymiary a skala jednostek wymiarowych,
 • podstyle wymiarowe.

9. Elementy dostosowawcze programu:

 • przełączniki startowe programu,
 • wczytywanie i wykorzystywanie programów AutoLISP i ARX,
 • tworzenie własnych makr – menu i paski narzędzi,
 • wczytywanie pełne i częściowe menu użytkownika,
 • tworzenie własnych rodzajów linii i kreskowania,
 • tworzenie skryptów.

Cena szkolenia:

 • poziom podstawowy I – 8 godzin cena – 499 zł
 • poziom podstawowy II – 16 godzin cena – 999 zł

Dostępne terminy:

Terminy są ustalane indywidualnie – zadzwoń aby się umówić:

+48 728-451-806 – Specjalista ds. szkoleń 

Mechanika:

Kurs AutoCad Mechanical podstawowy obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do środowiska pracy:

 • uruchamianie i zamykanie programu,
 • interfejs i komunikacja użytkownika z programem,
 • zarządzanie plikami rysunków.

2. Wyświetlanie rysunku:

 • powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu,
 • przesuwanie widoku na ekranie,
 • zapisywanie i wywoływanie widoków.

3. Ustawienia rysunku:

 • tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie,
 • wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku.

4. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe:

 • współrzędne bezwzględne,
 • kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne,
 • punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie,
 • odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów.

5. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej:

 • rysowanie obiektów liniowych,
 • tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips,
 • obiekty wielosegmentowe – polilinie,
 • tworzenie i wykorzystanie punktów.

6. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej:

 • podstawowe narzędzia wyboru obiektów,
 • wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie,
 • skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów.

7. Zarządzanie cechami obiektów:

 • wprowadzenie do warstw,
 • i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii,
 • szerokości linii.

8. Techniki konstrukcyjne:

 • odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów,
 • ucinanie i wydłużanie,
 • zaokrąglanie i fazowanie narożników,
 • tworzenie tablicy obiektów,
 • kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów.

9. Obiekty tekstowe i ich style:

 • teksty jednowierszowe,
 • tworzenie i modyfikacja styli tekstowych,
 • podstawy tekstów wielowierszowych,
 • edycja tekstów,
 • wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów,
 • znaki specjalne i ich kody,
 • obiekty tekstowe a skala wydruku.

10. Wprowadzenie do wymiarowania:

 • wymiarowanie odległości,
 • wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami,
 • tworzenie styli wymiarowania,
 • wymiarowanie a skala wydruku.

11. Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania:

 • określanie obwiedni kreskowania,
 • modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech.

12. Wprowadzenie do wydruku:

 • wybór urządzenia drukującego i formatu strony,
 • ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika,
 • wprowadzenie do styli wydruku.

Cena szkolenia:

 • poziom podstawowy I – 8 godzin cena – 549 zł
 • poziom podstawowy II – 16 godzin cena – 1099 zł

Dostępne terminy:

Terminy są ustalane indywidualnie – zadzwoń aby się umówić:

+48 728-451-806 – Specjalista ds. szkoleń 

 

Kurs AutoCad Mechanical zaawansowany obejmuje następujące zagadnienia:

1. Efektywna praca z zestawami wyborów:

 • tryby wyboru,
 • opcje wykorzystywane przy wybieraniu obiektów,
 • tworzenie i wykorzystywanie grup,
 • wybór cykliczny,
 • filtrowanie obiektów i warstw.

2. Zaawansowane typy obiektów:

 • tworzenie i modyfikowanie splajnów,
 • zaawansowane zmiany polilinii,
 • tworzenie i modyfikowanie regionów,
 • tworzenie i zmiana multilinii.

3. Bloki i ich atrybuty:

 • definiowanie bloków lokalnych i globalnych,
 • tworzenie bibliotek bloków,
 • wstawianie bloków i plików rysunków,
 • redefiniowanie bloków i ich edycja w rysunku,
 • tworzenie różnych typów atrybutów w blokach,
 • wstawianie bloków z atrybutami,
 • zmiana i zarządzanie atrybutami,
 • kontrola nad wyświetlaniem atrybutów,
 • wyciąganie wartości atrybutów z rysunku do plików zewnętrznych.

4. Rysunki odnośników zewnętrznych:

 • dołączanie i nakładanie plików rysunków,
 • zarządzanie ścieżkami plików odnośników,
 • przycinanie odnośników zewnętrznych,
 • indeksowanie wczytywanych warstw i obszaru odnośników,
 • zarządzanie widocznością odnośników zewnętrznych,
 • edycja odnośników; ustalanie odnośników w rysunku.

5. Obrazy rastrowe:

 • wpasowywanie obrazów rastrowych do rysunku,
 • przezroczystość i porządek wyświetlania,
 • dostosowywanie widoku obrazu,
 • zarządzanie ścieżkami plików obrazów,
 • przycinanie obrazów rastrowych i wykorzystywanie ich obwiedni.

6. Praca na arkuszach:

 • przestrzeń modelu a przestrzeń papieru,
 • tworzenie nowych rzutni ruchomych,
 • przycinanie kształtów rzutni,
 • ustalanie skali i widoku rzutni i ich blokowanie,
 • blokowanie warstw w poszczególnych rzutniach,
 • zarządzanie kartami arkuszy,
 • import arkuszy z innych rysunków.

7. Obiekty aplikacji zewnętrznych:

 • zagnieżdżanie i łączenie obiektów aplikacji zewnętrznych,
 • zmiana obiektów łączonych na zagnieżdżone,
 • zarządzanie ścieżkami plików zewnętrznych i ich aktualizacją,
 • zarządzanie widocznością plików zewnętrznych w rysunku.

8. Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru:

 • wymiarowanie skojarzone i jego brak,
 • kluczowe dla wymiarowania w różnych przestrzeniach cechy styli,
 • skala globalna elementów wymiary a skala jednostek wymiarowych,
 • podstyle wymiarowe.

9. Elementy dostosowawcze programu:

 • przełączniki startowe programu,
 • wczytywanie i wykorzystywanie programów AutoLISP i ARX,
 • tworzenie własnych makr – menu i paski narzędzi,
 • wczytywanie pełne i częściowe menu użytkownika,
 • tworzenie własnych rodzajów linii i kreskowania,
 • tworzenie skryptów.

Cena szkolenia:

 • poziom podstawowy I – 8 godzin cena – 499 zł
 • poziom podstawowy II – 16 godzin cena – 999 zł

Dostępne terminy:

Terminy są ustalane indywidualnie – zadzwoń aby się umówić:

+48 728-451-806 – Specjalista ds. szkoleń 

Opis w przygotowaniu. Zapraszam wkrótce …

Grafika komputerowa:

Kurs obsługi programu Adobe Photoshop w stopniu podstawowym.

Po kursie podstawowym uczestnik jest w stanie pracować z obrazem w sposób swobodny w zakresie korekty kolorów, retuszu, przygotowania do druku, oraz przygotowania zdjęć do wykorzystania na stronach www.

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora. Małe grupy (od 5 do 10 osób).

Zapewniamy:  doświadczonego trenera z dużą dozą cierpliwości, stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, dyplom ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe.

Kurs podstawy Photoshop obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy teoretyczne

 • Pojęcie grafiki bitmapowej, wektorowej
 • Najpopularniejsze formaty graficzne
 • Rozdzielczość druku, obrazu
 • Wielkość pliku – wielkość obrazu
 • Przestrzenie barwne RGB, CMYK

2. Obsługa programu

 • Wprowadzenie do obsługi programu – podstawowe palety i narzędzia
 • Kadrowanie
 • Korekta kolorów
 • Konwersja do skali szarości
 • Retusz obrazu
 • Przekształcenia

3. Selekcje 

 • Narzędzia wyboru
 • Wykorzystanie QM
 • Zapis selekcji
 • Ścieżki, praca na węzłach

4. Praca na warstwach

 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie, zmiana kolejności
 • Spłaszczanie obrazu
 • Zarządzanie warstwami
 • Tworzenie cieni i innych efektów

5. Tekst

 • Praca z tekstem, formatowanie, efekty tekstowe

6. Przygotowanie do druku

 • Formaty i rozdzielczości zapisu obrazów
 • Druk – przygotowanie

7.  Własny projekt

Cena szkolenia:

 • poziom podstawowy I – 8 godzin cena – 900 zł

Dostępne terminy:

Terminy są ustalane indywidualnie – zadzwoń aby się umówić:

+48 728-451-806 – Specjalista ds. szkoleń 

MS OFFICE:

Opis w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce …

Opis w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce …

Opis w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce …

Opis w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce …

 

Informacja o szkoleniu: