Kurs spawania MAG 135


Szkolenia w zakresie spawalnictwa:

Spawanie metodą MAG 135 (Metal Active Gas) jest to proces spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych chemicznie / aktywnych chemicznie.
Technika spawania elektrodą topliwą ma swoje początki w przemyśle w latach 50 – tych ubiegłego XX wieku. Podczas spawania metodą MAG łuk elektryczny jarzy się między elektrodą a spawanym materiałem, tworzy jeziorko ciekłego metalu oraz topi wysuwającą się z uchwytu elektrodowego końcówkę drutu elektrodowego. Elektrodę topliwą stanowi drut lity, który jest spoiwem. Podczas spawania łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. W czasie procesu spawania z uchwytu spawalniczego wypływa w sposób ciągły gaz osłonowy, zabezpieczający jeziorko ciekłego metalu i końcówkę drutu elektrodowego przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Najczęściej spotykaną osłonę gazową jest mieszkanka gazowe argonu (Ar) z dwutlenkiem węgla (CO2) lub czysty dwutlenek węgla.

Zalety metody MAG 135: • stosunkowo dobra jakość spoin,

 • istotna wydajność procesu spawania,

 • możliwość automatyzacji procesu,

 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości,

 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach.


Istotne wady metody MAG 135: • podmuch wiatru powoduje zakłócenie osłony gazowej,

 • jakość złączy uzależniona w dużej mierze przez umiejętności manualne spawacza.Szkolenia w zakresie metody spawania MAG 135:


Moduł I: Kurs spawania blach i rur sponami pachwinowymi metodą MAG (135)
Moduł II: Kurs spawania blach sponami czołowymi metodą MAG (135)
Moduł III: Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135)

Spawane materiały: stal niestopowa (czarna), stal stopowa (stal nierdzewna)

Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem uprawnień spawacza w metodach: • MAG 135

 • MAG 138


Polecane szkolenia uzupełniające:

Rysunek techniczny to system symboli, znaków oraz definicji służących do zdefiniowania geometrii wytwarzanych przedmiotów. Rozmieszczanie poszczególnych widoków na arkuszu, wymiarowanie, stosowanie umownych znaków, skrótów literowo-cyfrowych oraz linii jest podstawową umiejętnością każdego technika. Szkolenie ma na celu zdobycie lub uzupełnienie praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia rysunków technicznych oraz interpretacji i rozumienia używanego w nich języka.
Szkolenie skierowane jest dla osób związanych ze spawalnictwem, które chcą wzbogacić i utrwalić wiedzę z zakresu rysunku technicznego maszynowego.

Ramowy program szkolenia
 • Wprowadzenie do rysunku technicznego

 • Linie rysunkowe

 • Odwzorowania obiektów na płaszczyznach

 • Wymiarowanie

 • Zapis geometrycznej struktury powierzchni

 • Tolerancje i pasowania
 • Spawanie - rysowanie i oznaczanie spoin

 • Połączenia maszynowe

 • Rysunki złożeniowe

 • Rysunki schematyczne

 • Rysunki technologiczne  Po kursie i zdaniu egzaminu otrzymasz: • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Istnieje możliwość tłumaczenia zaświadczenia na dowolny język europejski.Cel weryfikacji i odnowienia uprawnień:


Celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych metod spawania. Odnowienie i przedłużenie ważności uprawnień spawalniczych wg istniejącego stanu prawnego powinno odbywać się co dwa lata!


Adresaci:


Osoby, które zamierzają przedłużyć lub odnowić ważność uprawnień spawalniczych.
Każdy profesjonalny spawacz powinien mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego ważne jest trzy lata, pod warunkiem, że spawacz nie miał przerwy w pracy dłuższej niż sześć miesięcy. Po trzech latach przedłużenia uprawnień dokonuje uprawniona instytucja szkoleniowa.

Program:


Podczas kursu zostaną omówione zostaną:

 • euronorma spawalnicza oraz sposób przeprowadzania egzaminu,

 • zmienne zasadnicze w uprawnieniach spawacza,

 • tematyka kursu przewiduje również wykonanie próbek ćwiczebnych w wybranych pozycjach, a także wykonanie próbek egzaminacyjnych.Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?


Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS to ośrodek certyfikowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach pod nr 815/2016 oraz przez TÜV Rheinland Polska. RADIIS jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00312/2015.

Centrum Kształcenia w zakresie szkolenia spawaczy aktywnie współpracuje z zakładami przemysłowymi o profilu spawalniczym oraz licznymi firmami pośredniczącymi w wynajmie spawaczy i Urzędami Pracy. Zaufało nam wiele firm. Zapraszamy do współpracy!

Zobacz jak wygląda nowoczesny ośrodek CKS Radiis:


RADIIS - nowoczesny budynek szkoleń zawodowych w Nisku k. Stalowej Woli.
Sala wykładowa.
Praktyczna nauka zawodu spawacza.
Zapraszamy na profesjonalne szkolenia zawodowe.

Podstawowy zakres działalności: • modułowe kursy spawania wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa, TÜV Rheinland lub UDT Cert.

 • organizacja praktycznych testów spawania na zlecenie firm zewnętrznych,

 • weryfikacja umiejętności (odnawianie uprawnień),

 • szkolenie ręcznych przecinaczy plazmowych oraz szkolenie ręcznych przecinaczy termicznych (cięcie acetylenowo-tlenowe),

Co uzyskasz po kursie spawacza: • książeczkę spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w  Gliwicach lub TÜV Rheinland Polska,

 • certyfikaty spawacza wydany przez Instytut Spawalnictwa w  Gliwicach, TÜV Rheinland Polska lub UDT Cert.

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Istnieje możliwość tłumaczenia zaświadczenia na dowolny język europejski.

Warunki przyjęcia na kurs spawania:


Kandydaci ze względu na Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U z dn. 19 maja nr 40 poz.  470) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1990 r. nr 85 poz. 500 z późniejszymi zmianami) jak również przepisów szczegółowych dotyczących kwalifikacji zawodowych powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończyli 18 rok życia,

 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie,

 • posiadają zdolność do wykonywania pracy spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.

Dokumenty rekrutacyjne:


F02-VII - Zgłoszenie na kurs

Opłaty za szkolenie można dokonać w budynku CKS RADIIS, lub przelewem na konto:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.: 25 1050 1298 1000 0092 1178 4526;
Ul. J.K. Chodkiewicza 31/201, 44-100, Gliwice

Z DOPISKIEM WPŁATA ZA KURS SPAWACZA (NAZWA KURSU, IMIĘ i NAZWISKO)

Po dokonaniu wpłaty podamy termin rozpoczęcia kursu.

Zaplecze techniczne:


Wszystkie zajęcia odbywają się w pomieszczeniach CKS w Nisku przy ul. Sandomierskiej 40. Zaplecze techniczne Pracowni Spawalniczej stanowią:

 • budynek spawalni wyposażony w 8 stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych,

 • nowoczesne urządzenia spawalnicze   czytaj więcej >>

 • elektronarzędzia,

 • warsztat mechaniczny.

Zaplecze dydaktyczne: • sala wykładowa wyposażona w pomoce audiowizualne,

 • materiały szkoleniowe (skrypty, filmy instruktażowe),

 • biblioteczka techniczna.

Tania baza noclegowa:


Jesteś z daleka? Potrzebujesz noclegu? Dla uczestników kursów organizujemy tanie noclegi na terenie Stalowej Woli lub Niska. czytaj więcej >>

Przebieg procesu szkolenia:


Część teoretyczna kursu prowadzona jest przez doświadczonych inżynierów-spawalników o wieloletnim doświadczeniu praktycznym w nadzorze robót spawalniczych w przemyśle.

Prowadzący posiadają także duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu spawalnictwa.
Praktyczne zajęcia prowadzone są przez instruktorów o wieloletnim doświadczeniu i stażu pracy jako spawacze.
Centrum Kształcenia oprócz nauki grupowej prowadzi także zajęcia indywidualne dla osób lub grup chcących rozwijać swoje umiejętności.
Postępy kursantów oraz kolejne etapy realizacji programu szkoleniowego sprawdzane są na bieżąco w trakcie trwania szkolenia. Kursanci otrzymują darmowe materiały szkoleniowe w formie skryptów oraz mają ponadto dostęp do materiałów szkoleniowych zgromadzonych w bibliotece technicznej.

W cenie kursu zapewniamy: • kurs spawacza pod nadzorem doświadczonych instruktorów,

 • materiały dydaktyczne (w tym darmowe skrypty),

 • dokumenty potwierdzające umiejętności (książeczka i certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub TUV),

 • nielimitowaną ilość drutu, elektrod, gazu technicznego oraz próbek do szkolenia,

 • maski, rękawice, okulary ochronne i środki czystości (należy ze sobą zabrać jedynie niepalne ubranie robocze, buty, czapkę lub chustę pod maskę).

Ostrzegamy:


RADIIS uczciwie podchodzi do swoich zadań. Ostrzegamy przed "Ośrodkami" wydającymi własne uprawnienia i certyfikaty. Takie uprawnienia nie są uznawane w Unii Europejskiej i co jest związane z faktem że dana instytucja szkoląca nie przeszła poprawnie procedury audytu i uznania.

Najczęstszym powodem odrzucenia ośrodka przez Instytucję nadzorującą jest niski poziom szkoleń lub braki kadrowe i sprzętowe. Pamiętaj! Jedynie kurs w ośrodku posiadającym atest IS Gliwice, TUV Rheinland, Sud, Nord, DNV zapewni Ci legalną pracę. 

Masz pytania lub wątpliwości czy nasz kurs spawania jest dla Ciebie odpowiedni? Chcesz wybrać optymalną dla Ciebie metodę spawania? Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy w każdej kwestii!


Szanujemy Twój czas i pieniądze. Zadzwoń do nas i umów się na Dzień Próbny. Miej pewność, że nasz kurs spawacza prowadzony jest profesjonalnie.

[podpis-jednacz]

Szukasz pracy? Zobacz nasze aktualne oferty: