Bez kategorii

Szkolenie „Transport i spedycja”

Szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie na Dolnym Śląsku ” Transport i spedycja”

Celem szkolenia było nabycie kompetencji zawodowych niezbędnych do profesjonalnego świadczenia pracy w tej dziedzinie.

Zdjęcie ze szkolenia Transport i spedycja

Resurs – urządzeń transportu bliskiego, przeglądy specjalne

Resurs – urządzeń transportu bliskiego oraz przeglądy specjalne.

Firma RADIIS wykonuje prace związane z obliczaniem i wykonywaniem dokumentacji resursu wszystkich urządzeń transportu bliskiego oraz przeglądy specjalne.

Resurs-obowiązki użytkownika urządzeń transportu bliskiego
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) , według § 2 użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
Resurs ‒ to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Resurs – urządzeń transportu bliskiego ( UTB) oraz przeglądy specjalne wykonują pracownicy inżynieryjno – techniczni, uprawnieni rzeczoznawcy maszynowi urządzeń technicznych oraz środków technicznych w zależności od potrzeb zleceniodawcy i stopnia skomplikowania danego zadania.

Załączam kilka zdjęć ze szkoleń. Może w galerii by Pan coś dodał, jak się jakościowo nadają.

Kurs SEP | Eksploatacja oraz Dozór

Zapraszamy na kurs SEP przygotowujący do uzyskania uprawnień w zakresie eksploatacji (E) i/lub dozoru (D) instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych. Zapraszamy do kontaktu: +48 728-451-806
Więcej o kursie >>