Zawód spawacza – co musi wiedzieć kandydat

Jeśli chcemy poszerzać swoje kwalifikacje, dobrze jest wcześniej upewnić się, jak będzie wyglądać nasza praca po otrzymaniu uprawnień. Spawacz jest jednym z zawodów, na które ciągle występuje duże zapotrzebowanie. Co musi wiedzieć kandydat przed zapisaniem się na kurs uczący tej umiejętności?

Na czym polega zawód spawacza?

Spawanie jest metodą łączenia ze sobą elementów metalowych, stalowych i miedzianych. Polega na topieniu ich fragmentów za pomocą specjalnych palników – czasami z równoczesnym dodaniem spoiwa, a czasami bez niego. Wyróżnia się kilka metod spawania: między innymi MAG, TIG, elektryczne czy gazowe. Rodzaj uprawnień odnotowywany jest w tak zwanej książeczce spawacza. Jest to dokument otrzymywany na całe życie po zakończeniu szkolenia. Służy głównie jak swego rodzaju historia zawodu spawacza: przebytych kursach, posiadanych kwalifikacjach, miejscach pracy itp. Samo wpisanie informacji o ukończonych kursach i zdanych egzaminach do książeczki nie jest wystarczające – koniecznie trzeba posiadać też odpowiedni dokument.

Pod względem BHP jest to praca wymagająca. Poza odzieżą ochronną niezbędne są także akcesoria takie, jak odpowiednie obuwie, rękawice, a także przyłbice.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat?

Osoby chcące zapisać się na kurs spawania muszą mieć ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej podstawowe. Zdarza się, że firmy wymagają od kandydatów ukończenia szkoły średniej. Należy też zgłosić się do lekarza, który wykluczy przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu.

Następnym krokiem jest zapisanie się na szkolenie z wybranej metody spawania. Kursy dla spawaczy organizowane są przez wiele punktów szkoleniowych, natomiast certyfikację może wydać jedna z jednostek certyfikujących, na przykład TUV lub Instytut Spawalnictwa.

Po szkoleniu i zdanym egzaminie kursant powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat spawacza, a także książeczkę (o ile nie posiadał jej wcześniej). W tej ostatniej umieszczany jest także wpis informujący o nabytych kwalifikacjach.