Podesty ruchome – co należy wiedzieć?

Podczas budowy wysokich obiektów – nie tylko budynków, ale też na przykład słupów energetycznych – należy zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki do wykonywania powierzonych im zadań. Do prac na wysokościach od lat wykorzystuje się podesty ruchome, w których na wysięgniku umieszczona jest zabezpieczona barierką platforma robocza.

To na niej na odpowiednią wysokość transportowani są pracownicy wraz z potrzebnymi im narzędziami i materiałami budowlanymi. Platforma powinna być dostosowana rozmiarem do liczby osób, które będą z niej korzystać, musi też wytrzymać obciążenie i mieć odpowiedni wysięg.

Podział podestów ruchomych

Istnieje kilka podziałów tych maszyn budowlanych. Jeden z nich wyróżnia dwa podstawowe rodzaje tych maszyn: elektryczne oraz spalinowe. Do zasilania pierwszych z nich niezbędny jest dostęp do ładowania – warianty spalinowe nie mają takiego wymogu, zatem stosuje się je w miejscach, do których bardzo trudno doprowadzić zasilanie. Maszyny elektryczne dobrze sprawdzają się za to na przykład w pracach wewnętrznych, gdzie nie emitują spalin ani nie pracują zbyt głośno.

Inny rodzaj klasyfikacji dzieli podesty ruchome na stacjonarne, wiszące, masztowe, przejezdne i na pojazdach kolejowych. To maszyny przejezdne są najczęściej wykorzystywane w pracach budowlanych. Wśród nich wyróżniamy z kolei podesty ruchome wolnobieżne, samojezdne i montowane na pojeździe. W ramach podziału pod względem konstrukcji nośnej mówimy z kolei o typach nożycowych, teleskopowych, przegubowych i teleskopowo-przegubowych.

Sterowanie i serwis podestów ruchomych

Aby zostać operatorem podestów ruchomych, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje można uzyskać w dwóch obszarach: na kierowcę/operatora maszyny lub na jej konserwatora. Regularny przegląd podestu ruchomego jest kluczowy dla bezpieczeństwa pracowników, a więc praca ta wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Oba rodzaje kursów kończą się egzaminem przeprowadzanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, która wydaje świadectwo kwalifikacyjne na określony, zależny od rodzaju maszyny czas.