Kurs na operatora suwnic

Osoby zatrudnione w branży budowlanej lub przemysłowej mogą poszerzyć swoje kwalifikacje poprzez zapisanie się na kurs operatora suwnic. Urządzenia te, będące rodzajem dźwignic, są coraz szerzej wykorzystywane w różnych inwestycjach. Potrzebne są w magazynowaniu, przy przeładunku, na halach produkcyjnych i wielu innych miejscach. Przekłada się to na zwiększone zapotrzebowanie na operatorów mających uprawnienia do ich obsługi. By uzyskać takie pozwolenie należy przejść odpowiedni kurs i zdać egzamin UDT.

Jak wygląda szkolenie na operatora?

Kursy na operatora suwnic prowadzone są przez różne ośrodki i instytucje. Wymogi stawiane osobom chcącym rozpocząć szkolenie to: ukończony 18. rok życia, co najmniej podstawowe wykształcenie oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych. Czas trwania szkolenia może nieco różnić się pomiędzy poszczególnymi ośrodkami; często zależny jest też od potrzeb kursanta. W niektórych centrach trwa ono zaledwie 2-3 dni, a innych – nawet ponad tydzień. Na spotkaniach uczestnicy zdobywają szereg wiedzy teoretycznej (m. in. zasady BHP, informacje dotyczące maszynoznawstwa, obowiązki operatora itd.) oraz umiejętności praktyczne z zakresu obsługi urządzenia transportu bliskiego.

Sprawdzenie zdobytej wiedzy

Po ukończeniu kursu kandydat na operatora suwnic musi podejść do egzaminu. Ten organizowany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Komisja składająca się z przedstawicieli UDT sprawdza nabyte umiejętność teoretyczne i praktyczne egzaminowanego. By otrzymać wynik pozytywny należy zdobyć przynajmniej 11 z 15 punków za test pisemny, następnie prawidłowo odpowiedzieć na pytanie ustne, które rozpoczyna część praktyczną, i na końcu – poprawnie wykonać zadania związane z obsługą urządzenia.

Pozytywny wynik egzaminu równy jest z otrzymaniem pozwolenia na pracę jako operator suwnic. Uprawnienia są ważne przez 10 lat, a przypadku sprzętu specjalistycznego – 5 lat. Nie ma też ograniczeń co do tonażu przenoszonego materiału. Kwalifikacje można odnawiać – niezbędne jest do tego jednak zaświadczenie o czynnej pracy w tej specjalizacji.