Jak zdobyć uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe?

W magazynach, otwartej przestrzeni czy też sklepach wielkopowierzchniowych korzystanie z wózków jezdniowych podnośnikowych jest bardzo powszechne. Posiadanie kwalifikacji do operowania nimi jest więc czymś pożądanym na rynku pracy. Jak uzyskać dokumenty potrzebne do zajęcia takiego stanowiska? Kto może ubiegać się o takie pozwolenie? O tym poniżej.

Jakie warunki musi spełniać kandydat?

Osoba chcąca przystąpić do kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, musi:

  • mieć skończone 18 lat,
  • posiadać minimum wykształcenie podstawowe,
  • przejść badania lekarskie,
  • uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy jako operator wózka.

Na czym polega szkolenie?

Kursy na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych organizowane są przez różne szkoły i instytucje. Zwykle trwają około tygodnia i obejmują przygotowania zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Ich ukończenie nie jest jednak jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdem. Po zakończeniu kursu jego uczestnicy otrzymują  zaświadczenie.

Jak wygląda egzamin na wózki jezdniowe podnośnikowe?

Kursanci  egzaminowani są przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. To właśnie ta instytucja odpowiada za wydawanie uprawień do operowania tymi pojazdami. Egzamin, do którego przystępuje się po przejściu kursu przygotowującego, składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszej z nich osoba egzaminowana musi poprawnie odpowiedzieć na minimum 11 z 15 pytań zamkniętych, wylosowanych z puli liczącej ich ponad 200. Dotyczą one takich aspektów, jak między innymi budowa wózka, zasady BHP, a także diagramy udźwigu (pytań na ten temat zwykle jest 5).

Po zdaniu części teoretycznej uczestnik dopuszczany jest do części praktycznej. Sprawdza ona poziom umiejętności prowadzenia i manewrowania pojazdem z zachowaniem zasad BHP. Czas trwania> Około godzina.

Informacja o zdaniu egzaminu przekazywana jest od razu po jego zakończeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia (w zależności od ich kategorii) ważne są od pięciu do dziesięciu lat. Po upłynięciu tego czasu nie trzeba jednak ponownie przechodzić kursu – wystarczy złożenie wniosku o przedłużenie kwalifikacji oraz zaświadczenia o regularnym wykonywaniu obsługi urządzeń.