KURS RĘCZNYCH PRZECINACZY TERMICZNYCH

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy jako ręczny przecinacz termiczny. Kandydat może uzyskać uprawnienia w zakresie ręcznego cięcia tlenowego, ręcznego cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego – tlenowego i plazmowego.

Cel kursu

Szkolenie ma na celu zapoznanie kursanta z procesem cięcia termicznego, zakresem jego stosowania oraz warunkami technologicznymi i bezpieczeństwem pracy przy cięciu. Głównym  jednak zadaniem jest nauczenie prawidłowej obsługi urządzenia i palnika do cięcia termicznego.

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu końcowego. Po zdaniu egzaminu w zależności od ukończonego kursu cięcia uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego, plazmowego lub ręcznego cięcia z zastosowaniem obu procesów wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Warunki przyjęcia na kurs:

Kandydaci ze względu na Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U z dn. 19 maja nr 40 poz.  470) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1990 r. nr 85 poz. 500 z późniejszymi zmianami) jak również przepisów szczegółowych dotyczących kwalifikacji zawodowych powinni spełniać następujące warunki:

  • ukończony18 rok życia,
  • minimum podstawowe wykształcenie,
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie cięcia termicznego potwierdzony zaświadczeniem  lekarskim.

Uczestnikami szkolenia mogą być także osoby posiadające Książeczkę Spawacza.

Czas trwania:

Kurs ręcznego cięcia tlenowego

Szkolenie obejmuje 18 jednostek szkoleniowych w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 8 jednostek szkoleniowych po 45 minut,
  • zajęcia praktyczne –10 jednostek szkoleniowych po 60 minut.

Czas trwania szkolenia ok. 3 dni.

Kurs ręcznego cięcia plazmowego

Szkolenie obejmuje 15 jednostek szkoleniowych w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 6 jednostek szkoleniowych po 45 minut,
  • zajęcia praktyczne – 9 jednostek szkoleniowych po 60 minut.

Czas trwania szkolenia ok. 2 dni.

Kurs ręcznego cięcia termicznego – tlenowego i plazmowego

Szkolenie obejmuje 33 jednostek szkoleniowych w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 14  jednostek szkoleniowych po 45 minut,
  • zajęcia praktyczne – 19 jednostek szkoleniowych po 60 minut.

Czas trwania szkolenia ok. 4 dni.

Dokumenty rekrutacyjne:

WNIOSEK – ZGŁOSZENIE NA KURS SPAWANIA

Opłaty za szkolenie można dokonać w budynku CKS RADIIS, lub przelewem na konto:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.: 25 1050 1298 1000 0092 1178 4526; Ul. J.K. Chodkiewicza 31/201, 44-100, Gliwice  – Z DOPISKIEM WPŁATA ZA KURS CIĘCIA TERMICZNEGO (IMIĘ i NAZWISKO)

Po dokonaniu wpłaty podamy termin rozpoczęcia kursu.

 

Egzamin i uprawnienia:

Kurs ręcznych przecinaczy termicznych – tlenowych i plazmowych zakończony jest egzaminem teoretycznym oraz sprawdzeniem umiejętności praktycznych przez komisję egzaminacyjną.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbywa się w Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS pod adresem:
ul. Sandomierska 40, 37-400 Nisko.

Zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywają się w nowoczesnym ośrodku szkoleniowym wyposażonym w 7 stanowisk spawalniczych oraz stanowisko pokazowe.

Sala wykładowa przeznaczona na szkolenie teoretyczne wyposażona jest w nowoczesne pomoce multimedialne oraz sprzęt audiowizualny. Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia na terenie każdego zakładu przemysłowego z wykorzystaniem istniejących stanowisk.

Osoba do kontaktu:
Referent ds. szkoleń i dokumentacji
tel. +48 728 451 806
e-mail: biuro@radiis.pl